Author: Zbigniew Wiktor
Institution: emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 96-132
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017105
PDF: so/11/so1105.pdf

Class struggle in Poland and Europe

The main thesis of article is class struggle in contemporary Poland and Europe. Author is giving the explanation of the main features and socio-political characteristic of the contemporary epoch, the main features and conditions of revolutionary and counter revolutionary forces in Poland, especially at the time 1956, 1968–1970, 1980–1981 and 1989. More attention become the “Solidarity” movement and its leader L. Wałęsa and their counter revolutionary role in the working movement not only in Poland. The analysis contains also the explanation of the socio-economic situation in the PR China and political and ideological changes in CPC, the perspective of development of Poland in EU, socio-economic conditions of Polish peoples and their political behaviors, different classes and stratas, the level of the democracy and the causes of collapse of People’s Poland. What is the influence had accession of Poland to EU on the contemporary polish working movement, the role of Communist Party of Poland and other left parties and trade unions? What is the perspective of socialism in the time of European integration and globalization?

Проблема старости в японской литературе XX-ого века на примере творчества Танидзаки Дзюнъитиро (1886-1965)

Главным содержанием статьи является классовая борьба в современной Польше и в Европе. Анализ исходит из определения главных черт и общественно-политического характера современной эпохи, определения черт и обусловленности революционных и контрреволюционных сил в Польше, в особенности в периоды политических кризисов 1956, 1968–1970, 1980–1981, 1989 г. Больше внимания уделяется роли Л. Валенсы и «солидарности». Важной частью статьи является представление ситуации в Китае и его роли в современном мире, перспективы развития Польши, анализ политического состояния поляков, разных классов и слоёв, демокрации, а тоже определение причин падения Нарoдной Польши. В конце статьи проведен анализ рабочего движения в современной Польше, результаты вступления Польши в Евросоюз, последовательства для рабочего движения и социализма вытекающие из европейской интеграции и глобализации.

REFERENCES:

 • „Brzask. Miesięcznik Komunistycznej Partii Polski” 1993–2016.
 • Byszewski G., Polski system ochrony zdrowia w 2015 r. w świetle polskich i międzynarodowych raportów, „Dialog” 2016, nr 3.
 • Czarzasty J., Zapomniana specjalność zakładu pracy. Pracownicze świadczenia socjalne, Polska a wybrane kraje zachodnioeuropejskie, „Dialog” 2016 nr 3.
 • Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007.
 • „Etincelle – Revue théorique du Pôle de Renaissance Communiste en France” 1995–2016.
 • Kochan J., Studia z teorii klas społecznych, Warszawa 2011.
 • Kołomejczyk N., Syzdek B., Polska w latach 1944–1948, Warszawa 1968.
 • Międzynarodowy Ruch Robotniczy, t. 1: Wiek XIX–1945, t. 2: Lata 1945–1975, Warszawa 1976.
 • „Northstar Compass – Organ of the International Council for Friends and Solidarity” 1998–2016.
 • Plan Morawieckiego: nowe paliwo na 25 lat, „Dialog” 2016, nr 3.
 • Informator encyklopedyczny, Warszawa 1986.
 • Polski Ruch Robotniczy. Zarys historii, red. A. Czubiński, Warszawa 1974.
 • „Proletaren – The Weekly of the Communist Party of Sweden” 1996–2016.
 • Rakowski M., Przemiany i szanse socjalizmu (w konfrontacji z kapitalizmem od czasów Marksa po bliską przyszłość), Warszawa 2004.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914–2001, Warszawa 2002.
 • „Rot Fuchs – Tribüne für Kommunisten und Sozialisten in Deutschland” (Monatschrift) 1997–2016.
 • Samir Amin, Zmurszały kapitalizm, Warszawa 2004.
 • Socyalizm 21. 14 tiekstov postsovietskoy szkoły kriticzeskogo marksizma, red. A.W. Buzgalin, W.N. Mironov, Moskwa 2009.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Warszawa 2007.
 • 35 lat gospodarki Polski Ludowej, red. K. Secomski, Warszawa 1979.
 • Wajda A., Globalizacja, Społeczeństwo i jego rozwój, Warszawa 2011.
 • Wiktor Z., Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Toruń 2008.
 • Wiktor Z., Rakowski M., Rozwój i prognozy Chin w zmieniającym się świecie, Toruń 2012.
 • Xi Jinping, The Governance of China, Beijing 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart