Author: mgr Mateusz Kofin
Institution: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Author: mgr Krzysztof Kofin
Institution: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 18-29
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201701
PDF: siip/16/siip1601.pdf

Inductive method of Feliks Koneczny in the study of civilizations and historical laws

The article presents an inductive research method used by Cracow historian Felix Koneczny, used in the study of civilization and historical laws, which according to the scientist proved, that history is on par with the natural sciences.

Artykuł przedstawia indukcyjną metodę badawczą stosowaną przez krakowskiego historiozofa Feliksa Konecznego, służącą w badaniu cywilizacji oraz praw dziejowych, które według uczonego udowodniły, że historia stoi na równi z naukami przyrodniczymi.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bezat P., Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego, Krzeszowice 2004.
 • Białkowski I., Profesor Feliks Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach, „Przegląd Geopolityczny ” 2009, t. 1.
 • Bukowska S., Feliks Koneczny: indukcyjna nauka o cywilizacji a prawa dziejowe, „Folia Philosophica” 1991, nr 8.
 • Gawor L., O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002.
 • Koneczny F., O ład w historii, Warszawa 1991.
 • Koneczny F., O wielości cywilizacji, Warszawa 2002.
 • Koneczny F., Państwo i prawo, Kraków 1997.
 • Koneczny F., Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, t. 1., Poznań 1921.
 • Kuriański M., Feliks Koneczny (1862 – 1949). Nauka o cywilizacjach (3), „Nadwisłocze” 2009, nr 4 (25).
 • Majewski E., Nauka o cywilizacji, t. 1., Warszawa 1908.
 • Piotrowski R., Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach, Warszawa 2003.
 • Piskozub A., Miejsce Feliksa Konecznego w polskim wkładzie w rozwój nauki o cywilizacji, [w:] Koneczny dziś, red. J. Skoczyński, Kraków 2000.
 • Polak R., Nauka Feliksa Konecznego o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy, [w:] Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy, red. Ł. Święcicki, A. Wielomski, Warszawa 2015.
 • Rogaczewski A., Quincunx jako odbicie klasycznej teorii osoby,,,Człowiek w Kulturze” 1998, nr 10.
 • Skoczyński J., Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991.
 • Skoczyński J., Huntington i Koneczny, [w:] Koneczny dziś, red. J. Skoczyński, Kraków 2000.
 • Spengler O., Zmierzch Zachodu, Warszawa 2001.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Historia XIX w., t. III, Warszawa 2014.
 • Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart