Author: Tomasz Kasprzak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 90-105
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201705
PDF: siip/16/siip1605.pdf

Populist rhetoric in the parliamentary election campaign in the Czech Republic from 2017

The paper presents the history of the populist dimension. Populism is depicted in this article as a phenomenon with many planes of conceptualization. In order to combine the considerations of populism and the party system, Czech groups have been investigated, which can be included in the current commonly called modern populism in modern politics. The subject of the study was not marginal groups, including detached parties, and those which have been present on the Czech political scene since 1993: ČSSD, ODS, TOP09, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM.

W artykule pokazane zostały historyczne uwarunkowania partii o populistycznym wymiarze. Populizm ukazany został jako zjawisko o wielu płaszczyznach konceptualizacji. W celu połączenia rozważań na temat populizmu i systemu partyjnego badane były czeskie ugrupowania, które można wpisać w nurt zwany zazwyczaj we współczesnej politologii nowym populizmem. Przedmiotem badań nie były ugrupowania marginalne czy też partie oderwane, a te, które od 1993 r. obecne są na czeskiej scenie politycznej: ČSSD, ODS, TOP09, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM.

BIBLIOGRAFIA:

 • Canovan M., Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy, [w:] „Political Studies” 1999, nr 47.
 • Canovan M., Polityka dla ludzi: populizm jako ideologia demokracji, [w:] Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel, Warszawa 2007.
 • Canovan M., Populizm, [w:] Populizm, O. Wysocka, Warszawa 2010.
 • Císař O., Czech Republic: From post-communist idealism to economic populism, International Policy http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/13079-20170119.pdf, 25.10.2017.
 • Decker F., Der neue Rechtspopulismus, Opladen 2004.
 • Dzwończyk J., Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Toruń 2000.
 • Germani G., Authoritarianism, Fascism and National Populism, New Brunswick-New Jersey 1978.
 • Grodzki R., Antysystemowe ANO zwycięzcą wyborów w Republice Czeskiej,„Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2017, nr 328, http://iz.poznan.pl/publikacje/biuletyn-instytutu-zachodniego/biz-nr-328-antysystemowe-ano-zwyciezca-wyborow-w-republice-czeskiej, 28.10.2017.
 • Groszkowski J., Czechy po wyborach: dominacja Babiša, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-10-23/czechy-po-wyborach-dominacja-babisa, 26.10.2017.
 • Groszkowski J., Czechy: przedwyborcza »wojna na górze«, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-05-10/czechy-przedwyborcza-wojna-na-gorze (dostęp: 20.10.2017 r.).
 • Havlík V., Populist political parties in the Czech Republic, https://www.academia.edu/2539441/Populist_political_parties_in_the_Czech_Republic, 20.10.2017.
 • Kopka A., Populizm lewicowy w Europie na przykładzie »Die Linke« w Republice Federalnej Niemiec, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 4.
 • Mareš M., Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Brno 2003.
 • Markowski R., Populizm a demokracja: ujęcia dylematy, kontrowersje, [w:] Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Warszawa 2004.
 • Meny Y., Surel Y., The Constitutive Ambiguity of Populism, [w:] Democracies and the Populist Challenge, red. Y. Meny, Y. Surel, London 2002.
 • Mudde C., Populist radical right parties in Europe, Cambridge-New York, 2007.
 • Mudde C., Populist Zeitgeist, Oxford 2004.
 • Pacześniak A., de Waele J.M., Wstęp. Europa z rysą populizmu, [w:], Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji, red. A. Pacześniak, J.M de Waele, Warszawa 2010.
 • Przyłęcki P., Założenia teorii dyskursu Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe, „Przegląd Socjologiczny” 2013, nr 62.
 • Smolík J., Česka krajni pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, Rexter 2010.
 • Školkay A., Populism in Central Easter Europe, Thinking Fundamentals.
 • Taggart P., Populizm, lud i rdzenna kraina, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, Warszawa 2010.
 • Taguieff P.A., Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mirażu do realnego problemu, [w:], Populizm, red. O. Wysocka, Warszawa 2010.
 • Wojtas K., Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji, Warszawa 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart