Author: mgr Bartosz Szczepaniak
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 258-275
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201713
PDF: siip/16/siip1613.pdf

EN Title

Article characterizes relations between most powerful military pact – Northern Atlantic Pact and neutral state – Sweden. In this article is analyzing cooperation on military ground, non-military ground and it is also analyzing aspects of cooperation involving neutral status of Sweden, Crimea annexation and growing danger from Russia. Studies connected to main theme of article were based on official documents od NATO, press notes or official releases. Main reason of article is to answer on question if neutral state can cooperate with NATO and can we say that between NATO and Sweden exists partnership relation. Except of above issues, in this article I will try to define neutrality, neutral policy and partnership. After made analysis of available documents, emphatically we can agree that partnership between NATO and Sweden exists.

Artykuł charakteryzuje relacje pomiędzy największym na świecie paktem militarnym- Sojuszem Północnoatlantyckim i krajem neutralnym- Szwecją. Analizie poddane zostało partnerstwo oparte na płaszczyźnie stricte militarnej, pozawojskowej oraz aspekty dotyczące współpracy tychże podmiotów, jak choćby sprawa neutralności czy też wydarzenia związane z aneksją Krymu i rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Badania związane z tematem artykułu zostały oparte na analizie oficjalnych dokumentów NATO, notatek prasowych czy oficjalnych doniesień związanych z konkretnymi wydarzeniami. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy kraj neutralny może współpracować z NATO oraz czy faktycznie między NATO i Szwecją zachodzi relacja partnerska. Oprócz powyższych zagadnień, w artykule podjęto się próby zdefiniowania pojęć: neutralność, polityka neutralności oraz partnerstwo. Po analizie dostępnych treści z całą stanowczością można stwierdzić, że na linii NATO-Szwecja zachodzi więź partnerstwa.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart