Author: mgr Dominik Flisiak
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 355-373
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201717
PDF: siip/16/siip1617.pdf

How to be a Polish Jew and supporter of Zionism-revisionist after 1939? The thing about Jakub Perelman’s fate

Jakub Perelman, the author of memoirs, was born on 20 December 1902 in Warsaw. He was politically linked to the Zionist revisionists. This movement was created after the First World War thanks to the activity of Vladimir Jabotinsky. He was a poet, a soldier and a politician. Perelman’s memoirs concern his political activity, Polish-Jewish relations during the Second Polish Republic, events from the Second World War, and his views on life in People’s Poland. The last fragment of the memoir is related to Israel, where Perelman was in the early 1960s.

Jakub Perelman, autor wspomnień urodził się 20 grudnia 1902 r. w Warszawie. Politycznie związany był z syjonistami- rewizjonistami. Ruch ten powstał po I wojnie światowej dzięki działalności Włodzimierza Żabotyńskiego. Był on poetą, żołnierzem oraz politykiem. Wspomnienia J. Perelmana dotyczą jego aktywności politycznej, relacji polsko-żydowskich w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, wydarzeń z II wojny światowej, a także jego zapatrywań za życie w Polsce Ludowej. Ostatni fragment wspomnień jest związany z Izraelem, w którym J. Perelman znalazł się na początku lat 60. XX w.

BIBLIOGRAFIA:

 • Albert A., Najnowsza historia Polski 1918-1980. Część III 1945- 1956, Warszawa 1989.
 • Archiwum Instytutu Żabotyńskiego w Tel- Awiwie.
 • Brzoza Cz., Sowa L., Historia Polski 1918- 1945, Kraków 2006.
 • Cweibaum B., Gerber N. M., Schipper I., Schwarzbard I., Stendig S., Tartakower A., Wasserman P., Encyklopedia palestyńska, Kraków-Warszawa 1939, t. 1, z. 5
 • Grabski A., Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944-1949), Warszawa 2004.
 • Hartglas A., Na pograniczu dwóch światów, wstęp i opracowanie J. Żyndul, Warszawa 1996
 • Tyszkiewicz J., Czapiewski E. Historia Powszechna- wiek XX, Warszawa 2010.
 • Libionka D., Weinbaum L., Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze: wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.
 • Low (Loew) R., Druki polskie w Izraelu. Bibliografia 1948-1990, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 3 (159).
 • Perelman J., Moje przeżycia, spostrzeżenia, Hajfa 1977.
 • Perelman J., Rewizjonizm w Polsce 1922-1936, Warszawa 1937.
 • Weinbaum L., Epizod z biografii Dawida Wdowińskiego, „Zagłada Żydów Studia i Materiały” 2013, nr 9.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart