Author: Maciej Górecki
Institution: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 165-193
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201609
PDF: siip/15/siip1509.pdf

The accession process of Croatia to the European Union – implications for future enlargement of the European Union

This article analyzes the possible implications of Croatia’s accession process for further expansion of the Community (officially aspiring to membership in the European Union aspires five countries – Albania, FYROM, Montenegro, Serbia and Turkey). In order to carry out the present historical relations between the EU – Croatia, the characteristic way of Croatia’s accession process on each of its stages, the state of its accomplishment by the designated official candidates, assessment of their nature of the relationship with the European Union and possible prospects for future membership.

W niniejszym artykule dokonano analizy możliwych implikacji procesu akcesyjnego Chorwacji dla dalszych rozszerzeń Wspólnoty (oficjalny status państwa kandydującego do członkostwa w Unii posiada pięć państw – Albania, FYROM, Czarnogóra, Serbia oraz Turcja). W celu jej przeprowadzenia przedstawiono rys historyczny stosunków unijnochorwackich, specyfikę kształtowania procesu akcesyjnego Chorwacji na każdym z etapów, stan jego realizacji przez wskazanych oficjalnych kandydatów, oceny ich charakteru relacji z Unią Europejską oraz możliwe perspektywy przyszłego członkostwa.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart