Author: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 232-248
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201612
PDF: siip/15/siip1512.pdf

Self-government diplomacy as an innovative management instrument region

The aim of the article is to present self-government diplomacy as a novel, innovative form of international contacts realized by regional and local authorities, including the kujawsko-pomorskie voivodeship. The author has made a formal and statistical analysis of the various forms of functioning of this method of international cooperation. On this basis, the author concludes that local government diplomacy fosters the construction of international social, economic, cultural and other ties at local and regional level.

Celem artykułu jest zaprezentowanie dyplomacji samorządowej jako nowatorskiej, innowacyjnej formy kontaktów międzynarodowych realizowanej przez samorządy regionalne i lokalne, w tym województwa kujawsko-pomorskiego. Autorka dokonała analizy formalnej i statystycznej różnych form funkcjonowania tej metody współpracy międzynarodowej. Na tej podstawie autorka wnioskuje, że dyplomacja samorządowa sprzyja budowie międzynarodowych więzi społecznych, gospodarczych, kulturalnych i innych na poziomie lokalnym i regionalnym.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart