Author: Adrian Brona
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 418-437
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip2016
PDF: siip/15/siip1521.pdf

Birthday Anniversaries of the Veterans of Communist Party of China in the Internal Politics of the People’s Republic of China

This article analyses functions of birthday commemoration of veterans of Communist Party of China. Content analyses of official ceremonial speeches and case study was applied to research ceremonies of 120th anniversary of Mao Zedong birthday and 100th anniversary of Xi Zhongxun, Hu Yaobang and Liu Huaqing birthdays. The study is based on Maurice Halbwachs’s concept of collective memory. The results shows legitimizing function of those events – both of party rule over China and Xi Jinping leadership in the party.

W artykule przeanalizowano funkcje, jakie pełnią w Chinach uroczystości upamiętniające urodziny byłych liderów Komunistycznej Partii Chin. Za pomocą analizy treści oficjalnych przemówień oraz studium przypadku przebadano cztery uroczystości – 120. rocznicę urodzin Mao Zedonga oraz 100. rocznice urodzin Xi Zhongxuna, Hu Yaobanga oraz Liu Huaqinga. Podstawę teoretyczną stanowiła koncepcja pamięci kolektywnej, którą opracował Maurice Halbwachs. Wyniki wskazują na pełnienie funkcji legitymizacyjnej tych uroczystości w dwóch aspektach. Legitymizacji władzy partii w Chinach oraz Xi Jinpinga w partii.

BIBLIOGRAFIA:

 • Anastasio T.J. i in., Individual and Collective Memory Consolidation: Analogous Processes on Different Levels, Cambridge 2012.
 • Confino A., Telling about Germany: Narratives of Memory and Culture, „The Journal of Modern History” 2004, Vol. 76, No. 2, s. 389 – 416.
 • Dillon M., Historia współczesna, Warszawa 2012.
 • Fenby J., Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009.
 • Fewsmith J., China since Tiananmen. From Deng Xiaoping to Hu Jintao, Cambridge 2008.
 • Gacek Ł., Chińskie elity polityczne w XX wieku, Kraków 2009.
 • Halbwachs M., On Collective Memory, ed. L.A. Coser, Chicago 1992.
 • „New York Times”, http://www.nytimes.com.
 • Nora P., Between Memory and History: Les Lieux de Memoire, „Representations” 1989, No. 26.
 • Northeast Asia’s Difficult Past, ed. Schwartz, M. Kim, Londyn 2010.
 • Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, http://www.npc.gov.cn.
 • Olick J.K., Collective Memory: The Two Cultures, „Sociological Theory” 1999, Vol. 17, No. 3.
 • Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
 • Schwartz B., The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory, „Social forces” 1982, Vol. 61, No. 2.
 • „South China Morning Post”, http://www.scmp.com.
 • Terrill R., Biografia, Warszawa 2001.
 • The Collective Memory Reader, J.K. Olick, V. Vinitzky-Seroussi, D. Levy, Oxford 2011.
 • Xinhua, http://www.xinhuanet.com.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart