Author: Marcin Wałdoch
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 81-95
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201605
PDF: siip/15/siip1505.pdf

Barries for consolidaton of local democracy: presentism and recentivism

Constructing collective identity is one of the most crucial challenge for political power which seek legitimization. Pursuing such aim political actors choose different tools due to theirs ideological affiliation and political roots. One may observe in local Poland that depoliticization process play its role. This have a great impact on local communities. That is why local political elites make barriers for disputing history by using two techniques: presentism (is the view that neither the future nor the past exist – past times must meet present political requirements) and recentivism (only present time exist). Such practice of political power makes barriers for consolidation of democracy.

Konstruowanie tożsamości zbiorowej jest jednym z wyzwań władzy politycznej dążącej do legitymizacji. W tym celu aktorzy polityczni dobierają różne instrumenty w zależności od swej afiliacji ideologicznej i korzeni politycznych. Obserwuje się w przestrzeniach lokalnych w Polsce, że dochodzi do swoistej depolityzacji życia społeczności. Zabiegiem mającym „uchronić” przed roztrząsaniem przeszłości i jej obecnych znaczeń, które mogą wywołać konflikt polityczny, są postawy prezentyzmu (dostosowanie przeszłości do swoich poglądów) oraz recentywizmu (skupienie się na teraźniejszości). Takie praktyki mają zasadnicze znaczenie dla procesu socjalizacji i intersubiektywizacji wartości politycznych istotnych dla konsolidacji demokracji.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antoszewski A., Konsolidacja demokracji, [w:] Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2000.
 • Chodubski A., Pomiędzy kontynuacją a zamianą. O polskiej kulturze politycznej, [w:] Pomiędzy kontynuacją a zmianą, J. Waskan, Bydgoszcz 2012.
 • Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Warszawa 2012.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1978.
 • „Gazeta Wyborcza”, 16.02.2005.
 • Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań 2011.
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008.
 • The Essential Marcuse. Selected Writings of Philosopher and Social Critic Herbert Marcuse, A. Feenberg, W. Leiss, Boston 2007.
 • Marcuse H., Eros i cywilizacja, tłum. J. Jankowska, A. Pawelski, Warszawa 1998.
 • Nierodka P., Historia konstytuująca współczesność a współczesność interpretująca historię. Recentywizm a prezentyzm, [w:] Historia interpretacji. Interpretacja historii, M. Brodnicki, J. Jakubowska, K. Jaroń, Gdańsk 2012.
 • Nijakowski L., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
 • Pomian K., Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.
 • Shapiro I., Stan teorii demokracji, Warszawa 2006.
 • Touraine A., O socjologii, Warszawa 2010.
 • Wałdoch M., O znakach postkomunizmu w postawach lokalnych aktorów politycznych w Chojnicach, „Studia Polityczne” 2016, nr 3(43).
 • Wałdoch M., Polityka faktów dokonanych: Chojnice od 15 lutego do 9 maja 1945 roku we władzy Armii Czerwonej i Polskiej Partii Robotniczej, „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32.
 • Wywiad dla „Dziennika Bałtyckiego” 16.02.2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart