Author: Jildiz Nicharapova
E-mail: jildiz.nicharapova@gmail.com
Institution: American University of Central Asia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8745-3533
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 122-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202006
PDF: siip/19/siip1906.pdf

This paper uses the case of Kyrgyz Republic to analyze two competing views concerning the role of the Eurasian Economic Union (EAEU). The realist view claims that the EAEU is a tool of Russian hegemonic power over its region of infl uence and interprets is as a primarily political rather than economic organization designed to serve Russia’s national interests at the expense of those of other members. The liberal institutionalist view, on the other hand, sees the EAEU as a new regional organization of economic integration that is benefi cial for all members. Analyzing the case of the participation of the Kyrgyz Republic in this union makes it clear that it is still too early to determine which perspective is correct as there is evidence in support of both.

Euroazjatycka Unia Gospodarcza: organizacja integracyjna czy rosyjskie narzędzie regionalnej hegemonii? Przykład członkostwa Republiki Kirgiskiej w EUG od 2015 roku

W tym artykule użyto przykładu Republicki Kirgiskiej dla analizy dwóch konkurencyjnych perspektyw na rolę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Perspektywa realistów utrzymuje, że EUG jest narzędziem rosyjskiej hegemonii w regionie i jest raczej narzędziem politycznym niż gospodarczym, stworzonym, aby służyć rosyjskim interesom narodowym kosztem pozostałych członków EUG. Perspektywa instytucjonalizmu liberalnego, ukazuje sprawę odwrotnie, postrzega EUG jako regionalną organizację integracji gospodarczej, która jest korzystna dla wszystkich członków. Analizując przypadek kirgiski, jasne staje się, że jest zbyt wcześnie, żeby określić, która z dwóch wymienionych perspektyw jest prawidłowa, jako że dane wskazują obecnie na prawidłowość tych dwóch podejść.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart