Author: Maciej Klisz
Institution: The Polish Armed Forces
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0672-2501
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 147-169
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202007
PDF: siip/19/siip1907.pdf

The article examines the development process of the national level security strategies in the United States. It explains the basic theory of the strategy-making, as well as the primary processes and relations among the major security enterprises. The author focuses on the 2017–2018 timeframe due to the significant changes in the U.S. legislative system and exceptional personalities involved in the strategy-making process. However, the article delivers a military perspective on strategy development. Still, it does not exclude general information on the U.S. political arena, legal framework, scope of the documents, or historical facts. These data facilitate a more comprehensive understanding of the complex political-military relations during the strategy-making process. The primary purpose of the article is to analyze coherent, layered strategic planning process during President Donald Trump administration (2017–2020) and draw significant conclusions, which other countries might implement in their planning system.

Perspektywa wojskowa na planowanie strategiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 2017–2018

Artykuł charakteryzuje proces opracowywania dokumentów strategicznych w Stanach Zjednoczonych w latach 2017–2108. Głównym celem artykułu jest analiza procesu planowania w czasie rządów administracji prezydenta Donalda Trumpa oraz przedstawienie wniosków do wykorzystania w innych państwach. W treści artykułu znajduje się objaśnienie najważniejszych podstaw teoretycznych z obszaru planowania strategicznego, głównych procesów, jak również najważniejszych podmiotów organizacyjnych z obszaru bezpieczeństwa państwa. Artykuł skupia się jedynie na okresie 2017–2018 ze względu na znaczące zmiany, które zaszły w obszarze legislacyjnym, jak również udział w całym procesie planowania strategicznego kluczowych oficerów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W artykule wykorzystano technki oraz narzędzia badawcze z obszaru wojskowości, jednak szeroko zaprezentowano informacje dotyczące aktów prawnych czy odniesień historycznych w celu ułatwienia zrozumienia skomplikowanego procesu planowania strategicznego.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart