Author: Guadalupe Romero-Sánchez
Institution: Universidad de Granada, España
Author: Adailson José Rui
Institution: Universidade Federal de Alfenas, Brasil
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 15-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202001
PDF: sal/10/sal1001.pdf

The footprints of the road. Cult and devotion to our Lady of Rocio in American Lands, immaterial culture of Andalusia

One of the most important Marian cults in Spain is that of El Rocío, in whose hermitage thousands of faithful congregate every year from many diff erent places. Its devotional roots in other countries are fundamentally linked to groups of Andalusian immigrants, although this is not the only way of penetrating them. In their celebration, they generally reproduce on a small scale and overcoming geographical distances, the basic elements of the Almonte pilgrimage, deepening in cultural and social aspects, beyond the religious ones, which sink their roots in the rich Andalusian immaterial heritage. In this article we will analyze the traces of their devotion in countries such as Argentina, the United States, Colombia, Brazil, Mexico and Peru, among others.

Ślady drogi. Kult i nabożeństwo do Matki Bożej z Rocio na ziemiach amerykańskich, jako niematerialne dziedzictwo Andaluzji.

Jednym z najważniejszych kultów maryjnych w Hiszpanii jest kult Matki Bożej z El Rocío, w której pustelni co roku gromadzą się tysiące wiernych napływających z różnych miejsc. Przejawy tego kultu w innych krajach świata są zasadniczo związane z grupami andaluzyjskich imigrantów, choć nie była to jedyna droga jego rozprzestrzeniania się. Obchody święta Matki Bożej z Rocio poza granicami Hiszpanii polegają generalnie odtwarzaniu na mniejszą skalę podstawowych elementów pielgrzymki do Almonte, przy jednoczesnym zagłębianiu się nie tylko w jej aspekty religijne, lecz także w kulturowe i społeczne, mające swoje korzenie w bogatym niematerialnym dziedzictwie Andaluzji. W tym artykule przeanalizujemy ślady tego kultu w takich krajach jak, między innymi, Argentyna, Stany Zjednoczone, Kolumbia, Brazylia, Meksyk czy Peru.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart