Author: Piotr M. Sękowski
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1968-4257
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 173-202
DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202107
PDF: sal/11/sal1107.pdf

BIBLIOGRAFIA:

 • Bleichmar 2017 – Daniela Bleichmar, Visual Voyages, New Haven–London: Yale University Press, New Haven and London in association with The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens Pu­blished with the assistance of the Getty Foundation, 2017.
 • Bocheński 1993 – Józef Maria Bocheński, Zarys historii filozofii, Kraków: Wy­dawnictwo PHILED sp. z o.o., 1993.
 • Daum 2009 – Denise Daum, Albert Eckhouts, “gemelte Kolonie”. Bild und Wissenproduktion über Niderländich-Brasilien um 1640, Marburg: Jonas Verlag, 2009.
 • Dunbar 1998 – Robin I. Dunbar, The social brain hypothesis, “Evolutionary Anthropology Issues, News, and Reviews”, 6 (5) 1998, pp. 178–190.
 • Dutton 2019 – Denis Dutton, Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka, trad. J. Luty, Kraków: CC Press, 2019.
 • Gould, Lewontin 2011 – Stephan J. Gould, Richard C. Lewontin, Pendentywy w katedrze św. Marka a paradygmat Panglossa. Krytyka programu adaptacyjnego, trad. K. Bielecka, “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2/3 (31) 2011, pp. 63–85.
 • Katzew 2005 – Ilona Katzew, Casta painting. Images of race in eighteenth-cen­tury Mexico, New Haven–London: Yale University Press, 2005.
 • Lipowicz 2017 – Markus Lipowicz, Pedagogiczne implikacje filozofii kultury i życia Ludwiga Wittgensteina – zarys problematyki, “Parezja. Studia i eseje” (1) 2017, pp. 58–73.
 • Lorenz 1996 – Konrad Lorenz, Tak zwane zło, trad. A. D. Tauszyńska, Warsza­wa: PIW, 1996.
 • Miller 2004 – Geoffrey Miller, Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne ksz­tałtowały naturę człowieka, trad. M. Koraszewska, Poznań: Rebis, 2004.
 • Nowiński, Kuźnicki 1965 – Czesław Nowiński, Leszek Kuźnicki, O rozwoju pojęcia gatunku, Warszawa: PWN, 1965.
 • Pinker 2005 – Steven Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, trad. A. Nowak, Gdańsk: GWP, 2005.
 • Pomian 2012 – Krzysztof Pomian, Zbieracze osobliwości, trad. A. Pieńkos, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2012.
 • Wilson 2016 – Edward O. Wilson, Znaczenie ludzkiego istnienia, trad. B. Ba­ran, Warszawa: Wydawnictwo Alatheia, 2016.
 • Wittgenstein 2012 – Ludwig Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, trad. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN, 2012.
 • https://dornsife.usc.edu/cf/faculty-and-staff/faculty.cfm?pid=1008270, [acceso: 21 de junio de 2021].

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart