Author: Maria Cristina Valerdi-Nochebuena
Institution: Universidad Autónoma de Puebla
Author: Gerardo Sosa-Valerdi
Institution: Universidad Autónoma de Puebla
Author: Aurora Roldan-Olmos
Institution: Universidad Autónoma de Puebla
Author: Jorge Sosa-Olive
Institution: Universidad Autónoma de Puebla
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 139-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal201604
PDF: sal/6/sal604.pdf

Fanny Rabel: artista posrevolucionaria

Fanny Rabel fue una conocida artista mexicana de origen polaco. Ella realizó sus obras artísticas en varias técnicas: la pintura mural, la pintura de caballete, grabado y escenografía. Rabel fue una discípula de Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En este artículo hemos presentado sus obras artísticas en el contexto de su vida y la situación histórica de México (posrevolucionaria). Rabel dio sus primeros pasos artísticos como una pintora realista de la Escuela Mexicana de Pintura. Después encontró su propio estilo expresivo y su propia temática. Sus trabajos siempre tenían una estrecha relación con los problemas sociales presentes en la vida mexicana. Artista centró su interés especial en la situación social de las mujeres y la comentó a través de sus obras.

Fanny Rabel: artystka postrewolucyjna

Fanny Rabel była znaną meksykańską artystka polskiego pochodzenia. Tworzyła dzieła, wykorzystując różne techniki: malarstwo ścienne (murale), malarstwo sztalugowe, grafikę i scenografię. Była uczennicą Fridy Kahlo, Diego Rivery i Davida Siqueirosa. W prezentowanym artykule zostały przedstawione prace Fanny Rabel w kontekście jej życia oraz sytuacji historycznej Meksyku (postrewolucyjnej). Rabel stawiała pierwsze kroki jako malarka realistka, potem znalazła swój własny ekspresyjny styl i własną tematykę przedstawień. Jej prace zawsze były silnie związane z problemami społecznymi obecnymi w meksykańskiej codzienności. Artystka koncentrowała się szczególnie na sytuacji społecznej kobiet i komentowała ją za pomocą swoich dzieł.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart