Author: Adriana Sara Jastrzębska
Institution: Universidad Jagellónica, Cracovia, Polonia
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 179-194
DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202008
PDF: sal/10/sal1008.pdf

From the ancestral rite to the modern rite. Around Leopardo al Sol by Laura Restrepo

This article proposes an analysis of Laura Restrepo’s Leopardo al sol (1993), a novel that proposes a sociocultural interpretation of the impact of the illegal economies of drug trafficking on traditional society. By analyzing the ingredients of the convention and poetics narco in the text, we observe how the violence represented in Leopardo al sol takes the form of a particular syncretism of modern elements of a civilization of spectacle and archaic elements intrinsic to mentalities anchored in mythical and magical thinking.

Od rytu przodków do rytu nowoczesnego. Wokół Leopardo al Sol Laury Restrepo

Niniejszy artykuł omawia powieść Laury Restrepo Leopardo al sol (1993), która proponuje socjokulturową interpretację wpływu narkobiznesu na tradycyjne społeczeństwo. Analizując obecne w utworze poszczególne elementy konwencji i poetyki narco, obserwujemy, że przemoc przedstawiona w Leopardo al sol wykazuje cechy swoistego synkretyzmu, łącząc elementów nowoczesnej cywilizacji spektaklu z elementami archaicznymi, nieodłącznie związanymi z mentalnością zakorzenioną w myśleniu mitycznym i magicznym.

BIBLIOGRAFIA:

  • Astorga 1995 - L. A. Astorga, (1995), Mitología del “narcotraficante” en México. México, Plaza y Valdés 1995.
  • Bouvet 2014 - F. Bouvet, “Leopardo al sol: la monstruosidad desvelada de la Colombia del narcotráfico.” Amerika. Mémoires, identités, territoires, n.11, 2014.
  • Cardona López 2000 - J. Cardona Lopez “Literatura y narcotráfico: Laura Restrepo, Fernando Vallejo, Darío Jaramillo Agudelo”. En: M. M. Jaramillo, B. Osorio y A. Robledo (comps.) Narrativa y cultura. Literatura colombiana del siglo XX, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2000, pp. 378-406
  • Jastrzębska 2018 - A.S. Jastrzębska, “Una literatura cómplice. Convención y poética narco en Comandante Paraíso de Gustavo Álvarez Gardeazábal.” Studia Iberystyczne, n. 17: 177-194, 2018.
  • Molina Lora 2011 - L. E. Molina Lora, Narrativa de drogas: una investigación transatlántica en la producción cultural de España, México y Colombia. Diss. Université d’Ottawa/University of Ottawa, 2011.
  • Ramírez Vásquez 2007 - E. Ramírez Vásquez, “Entre el mito y la historia Una reflexión sobre la violencia en la novela Leopardo al sol de Laura Restrepo”. Estudios de literatura colombiana, n. 21: 93-107, 2007.
  • Restrepo 2001 [1993] - L. Restrepo, Leopardo al sol, Barcelona, Anagrama 2001.
  • Suárez 2010 - J. Suárez, Sitios de contienda: producción cultural colombiana y el discurso de la violencia, Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2010.
  • Torres Torres 2017 - I. Torres Torres, Leopardo al sol: la fuerza de lo ancestral femenino. Diss. Pontificia Universidad Javeriana, 2017.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart