WAŻNE:

 • Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: lalibela[at]tlen.pl.
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego.
 • W procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship.
 • Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:

 • W BUDOWIE.

BUDOWA PRZYPISÓW:

 1. informacje ogólne:
  • W BUDOWIE.
 2. wzory przypisów:
  • W BUDOWIE.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. do wszystkich tekstów:
  • informacja o Autorze zawierająca: tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy,
  • aktualny i dokładny adres do korespondencji. Jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego,
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu (fakultatywnie);
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 2. do artykułu:
  • W BUDOWIE.
 3. do recenzji:
  • W BUDOWIE.
 4. do polemik/sprawozdań:
  • W BUDOWIE.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart