Author: Karol Piasecki
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 47-59
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2017203
PDF: tpom/26/tpom2603.pdf

The limits of knowing the evolution of man

Contrary to popular belief, the possibility of learning about the evolution of man, which in the face of developing genetics seems to be limitless, is clearly limited both by the degree of preservation of the paleoanthropic material, the specificity of the evolution of our species, and finally by the accepted paradigms of research. Better, though incomplete, getting to know the history of our species is possible only by modeling biocultural evolution.

REFERENCES:

 • Can R.L., Stoneking M., Wilson A. C., Mitochondrial DNA and human evolution, „Nature” 1987, 325, ss. 31–36.
 • Chiarelli B., Caryological and hybridological data for the taxonomy and phylogeny of the Old World Primates, [w:] Taxonomy and phylogeny of Old World Primates with references to the origin of man, Torino 1968.
 • Hałaczek B., Paradygmat australopitekalnej filogenezy człowieka, [w:] Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, red. J. Piontek, A. Wiercińska, Poznań 1993, ss. 73–92.
 • Manco J., Ancestral journeys, London 2015.
 • Mayr E., Podstawy systematyki zwierząt, Warszawa 1974.
 • Oppenheimer S., Pożegnanie z Afryką. Jak człowiek zaludnił świat, Warszawa 2013.
 • Pääbo S., Neandertalczyk. W poszukiwaniu zaginionych genomów, Warszawa 2015.
 • Piasecki K., Chromosomalna koncepcja powstania człowieka, „Kosmos” 1984, nr 2 (183), ss. 125–135.
 • Piasecki K., Chromosomalna koncepcja powstania gatunku ludzkiego, [w:] Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, red. J. Piontek, A. Wiercińska, Poznań 1993, ss. 93–106.
 • Piasecki K., Mit postępu. Stabilizacja, ewolucja i inwolucja kultur, [w:] Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, Wrocław 2012, ss. 17–28.
 • Piasecki K., Więckowski W., Neandertalczycy, „Światowit” 2000, 2 (43), vol. B, , ss. 177–185.
 • Renfrew C., Archeologia i język, Warszawa 2001.
 • Szymura J.M., Skąd przychodzimy?, „Kosmos” 1990, 1 (206), ss. 15–25.
 • Wierciński A., Antropogeneza – ewolucja cywilizacji, „Studium o wychowaniu” 1980, nr 3, Warszawa.
 • Wierciński A., O odrębności taksonomicznej, naturze i istocie gatunkowej człowieka, „Problemy” 1990, 8, ss. 4–10.
 • Wierciński A., Man or ape-man? [w:] The Peculiarity of Man, Sociobiological Perspective and Other Approaches, Poznań 1991, ss. 123–131.
 • Wierciński A., On the concepts of the taxonomic distinction, nature and essence of man, „Human Evolution” 1992, 7, 2, ss. 41–47.
 • Yunis J. J., Prakash O., The origin of man: a chromosomal pictoral legacy, „Science” 1982, 215, ss. 1525–1530.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart