Author: Adam Zamojski
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 83-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2017206
PDF: tpom/26/tpom2606.pdf

European Civilization – Constitutive Sources Complex of Identity

European civilization identity contains references to natural sources (the article describes the theory of human mitochondrial DNA and the seven mothers of the population of the present-day Europe) and symbolic sources (Greek philosophy, Roman law, Judeo- -Christian tradition, the cultural heritage of barbarian tribes, the thoughts of the Enlightenment). You can see the outline of the directions in which a European symbolic sphere transformation will take place. Traditional philosophical systems have started to be taken over by postmodernism, recentivism and New Age philosophy. Christianity is being replaced by religious indifference, beliefs of religious sects and Neo-pagan religions. The low fertility rate of the indigenous population of Europe is contrasted with the demographic expansion of Muslim immigrants.

REFERENCES:

 • Ash D., Hewitt P., Ludzie jak bogowie, Dom Wydawniczy LIMBUS, Bydgoszcz 1997.
 • Bańka J., Filozofia cywilizacji, Tom I: Cywilizacja diatymiczna czyli świat jako strach i łup, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1986.
 • Bańka J., Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 • Bieńkowska E., Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, W.A.B., Warszawa 1999.
 • Buksiński T., New Age a postmodernizm, [w:] Oblicza Nowej Duchowości, red. M. Gołaszewska, Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age Kraków–Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 • Cann R.L., Willson A.C., Afrykański rodowód ludzkości, [w:] Ewolucja człowieka. Nowe spojrzenie, „Świat Nauki”, Wydanie specjalne, nr 3, WSiP, 2003.
 • Church G.M., Genom dla każdego, „Świat Nauki”, nr 2 (174), luty 2006.
 • Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Davies N., Europa – między Wschodem a Zachodem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Dawson Ch., Tworzenie się Europy, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1961.
 • Dąbek T.M. OSB, Św. Benedykt z Nursji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 • Dobbs D., Niespokojne geny, „National Geographic”, nr 1 (160), styczeń 2013.
 • Dobroczyński M., Stefanowicz J., Tożsamość Europy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
 • Drozdowicz Z., Filozofia Oświecenia, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
 • Flis A., Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, »NOMOS«, Kraków 2003.
 • Gołaszewska M., Gołaszewski T., Rok 2042. Świat i człowiek, Mała Biblioteka Estetyki Nr 41, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, Zakład Estetyki, Kraków 1995.
 • Gołembski F., Cywilizacja europejska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 • Gołembski F., Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), [w:] Tożsamość europejska, red. F. Gołembski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • Heather P., Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, REBIS, Poznań 2010.
 • Heller M., Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2013.
 • Heller M., Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Copernicus Center Press, Kraków 2014.
 • Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • Herodot, Dzieje, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1954.
 • Hubbard L.R., Dianetics. The Modern Science of Mental Health, The Church of Scientology of California The American Saint Hill Organization, Los Angeles 1975.
 • Iglicka K., Polska bomba demograficzna, „Europa”, Magazyn Idei „Newsweeka”, nr 4 (289)/2010, kwiecień 2010.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 • Jęczmyk L., Dlaczego toniemy czyli jeszcze nowsze Średniowiecze, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
 • Jęczmyk L., Trzy końce historii czyli Nowe Średniowiecze, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 • Johnson P., Historia chrześcijaństwa, ATEXT, Gdańsk 1993.
 • Kant I., Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, [w:] I. Kant, Rozprawy z filozofii historii, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005.
 • Kołakowski L., Horror Metaphysicus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
 • Król M., Europa w obliczu końca, Czerwone i Czarne, Warszawa 2012.
 • Kucharczak F., O współczesnej (nie)potrzebie religii, „Obecni”, nr 2/2012 (25).
 • Lisicki P., Kapitualcja na własne życzenie, „Do Rzeczy”, nr 2/101, 5–11 stycznia 2015.
 • Lyotard J.F., Kondycja postmodernistyczna, „Literatura na Świecie”, 8–9 (1988).
 • Lyotard J.F., Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
 • Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Mariański J., Zmieniająca się tożsamość religijna we współczesnej Europie. Religijność pozakościelna, [w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, red. I. Borowik, K. Leszczyńska, Zakład Wydawniczy »NOMOS«, Kraków 2008.
 • Międzynarodowa Federacja Pogańska, http://pl.paganfederation.org/, dostęp: 11.04.2017.
 • Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004.
 • Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 • Pachniak K., Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Collegium Civitas Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.
 • Pawłowski K.J., Dyskurs i asceza. Kształtowanie człowieczeństwa w kontekście mistyki filozoficznej, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.
 • Polski Kościół Latającego Potwora Spaghetti, http://www.klps.pl/, dostęp: 9.04.2017.
 • Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
 • Przybylski J., Mohammed podbija Europę, „Do Rzeczy”, nr 37/085, 8–14 września 2014.
 • Ryszkiewicz M., Skąd pochodzisz, Europejczyku?, „Gazeta Wyborcza”, 12–13 listopada 2005.
 • Shreeve J., Największa podróż człowieka. Projekt Genograficzny, „National Geographic”, Vol. 7, No. 3 (78), marzec 2006.
 • Skolimowski H., Wizje Nowego Millenium, Wydawnictwo EJB, Kraków 1999.
 • Smart B., Postmodernizm, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • Sykes B., Przekleństwo Adama. Przyszłość bez mężczyzn, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 • Sykes B., Siedem matek Europy, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2002.
 • Szczaniecki P. OSB, Święty Benedykt, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2000.
 • Teilhard de Chardin P., Fenomen człowieka, [w:] P. Teilhard de Chardin, Pisma, t. 4, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1993.
 • Teilhard de Chardin P., Szczególne cechy gatunku homo sapiens, [w:] P. Teilhard de Chardin, Pisma, t. 2, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985.
 • The Genographic Project, The Human Story. Join The Project To Learn About Your Story, https://genographic.nationalgeographic.com, dostęp: 18.13.2017.
 • Tomasiewicz J., Stare religie nowej ery, „Kwartalnik Religioznawczy”, nr 5/6, Zakład Wydawniczy »NOMOS«, Kraków 1994.
 • Toynbee A.J., Studium historii, Skrót dokonany przez D.C. Somervella, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 • Trzciński Ł., Czy możliwa jest filozoficzna krytyka postmodernizmu?, „The Peculiarity of Man” 1998, Vol. 3.
 • Wierciński A., Krytyka krytyki New Age, [w:] Oblicza Nowej Duchowości, red. M. Gołaszewska, Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age Kraków– Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 • Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Zakład Wydawniczy »MOMOS «, Kraków 2010.
 • Wojtasiński Z., Skąd pochodzą Polacy, „Wprost”, nr 9, 5 marca 2006.
 • Zamojski A., Europa XXI wieku – kierunki transformacji tożsamości, [w:] Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014.
 • Zamojski A., Homo Europeicus (?), [w:] Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja – ideologia – moralność, red. R. Stefański, A. Zamojski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń–Kielce 2010.
 • Zamojski A., New Age. Filozofia, religia i paranauka, Zakład Wydawniczy »NOMOS«, Kraków 2002.
 • Zamojski A., Tożsamość europejska – źródła naturalne i symboliczne, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 58/2013 Supplement, Eugeniusz Górski in memoriam, red. H. Floryńska, P. Parszutowicz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
 • Zamojski A., Quo vadis Europo? Symboliczne źródła tożsamości cywilizacji europejskiej, [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • ks. Zwoliński A., Anatomia sekty, Wydawnictwo „GOTÓW”, Kraków 1996.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart