Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpom/28/tpom28toc.pdf

Streszczenie:

Author: Ryszard Stefański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 5-6
DOI Address: -
PDF: tpom/28/tpom2801.pdf

Streszczenie:

Author: Karol Piasecki
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018201
PDF: tpom/28/tpom2801.pdf

Streszczenie:

Non-existent worlds. Delusional planets and Arctic lands

The generalized model of structure the world is one of the basic, typically human needs. The role played by the ideas about „imaginary planets” in the development of knowledge about the structure of the solar system with the concepts of the non-existing arctic lands and islands that were a peculiar drive of the polar discoveries was compared. The circumstances of the „discovery” and the search for the Sannikov Land were discussed in detail. The role of mysticism in discoveries, which were the basis for constructing the image of the cosmos and the surface of the Earth, was emphasized.

Sannikov Land geographical discoveries Trojan asteroids Titius-Bode laws history of astronomy

Kontynuuj czytanie

Author: Елена А. Глазкова
Institution: Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 29-41
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018202
PDF: tpom/28/tpom2802.pdf

Streszczenie:

(Nie)istniejące metro

Artykuł zawiera analizę kontentu strony internetowej „Metro barnaulskie”. Strona przedstawia nieistniejące metrze w Barnaule w taki sposób, jak gdyby to metro istniało w rzeczywistości. To pozwala opisać projekt „Metro barnaulskie” na różne sposoby, jako: fake, Internet-mem, sposób komunikacji i socjalizacji, jako frame, tekst itp.

metro fake virtual reality frame communication communication strategies game strategies realność wirtualna komunikacja strategie komunikacyjne gry strategiczne

Kontynuuj czytanie

Author: Wojciech Kaute
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 43-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018203
PDF: tpom/28/tpom2803.pdf

Streszczenie:

The Polish Rider by Rembrandt, that is about us

In the recent years the French author Yannick Haenel published in Paris a book entitled Jan Karski which in France proved to be a bestseller. Its first two chapters are of a documentary character. They present the history of the title character – a hero of the Polish resistance movement who as the first one informed F.D. Roosevelt about the cruelty of the Holocaust (Shoah). The third chapter is a literary fiction. In this chapter Karski finds out just after the war in the museum in New York, a picture by Rembrandt – The Polish Rider. This picture can be treated as an artistic image of an archetype of the Polish culture. Poland belongs to Europe. The Socrates’ thought underlies the base of the European culture. According to it the rules of the social life must be established based on “the essence of things”. And this means according to the Aristotle’s thought that the human community is the commonwealth. At the threshold of the modernity a change of this paradigm occurs. It is the thought of the Descartes; cogito. Here the starting point is I, an individual undertaking the economic activity (Th. Hobbes, J. Locke). The face of the rider expresses the conviction that the market is not everything. In the archetype of the Polish culture which accepts the European heritage, there is a need to take the “values” into account. And this is the imperative of every single individual; and at the same time of all. It is, as Lelewel put it into words, “the public spirit”; “crowd”… And it is our “code”. Poland is an “eternal sensitivity”.

Jan Karski Socrates Aristotle Descartes Th. Hobbes J. Locke J. Lelewel the public spirit crowd

Author: Kostiantyn Komisarov
Institution: National Taras Shevchenko University of Kyiv
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 57-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018204
PDF: tpom/28/tpom2804.pdf

Streszczenie:

Grzeczność w kulturze Japonii i jej reprezentacja w języku: sposoby odkrycia głównych zasad i ich realizacji w procesie wychowawczym

W Japonii występuje wiele relacji społecznych i interpersonalnych opartych na kryteriach moralnych, etycznych, rodzinnych i innych, takich jak ‘onkei-kankei’, ‘senkou-kankei’, ‘rigai- kankei’, ‘jouge-kankei’, ‘shinso –kankei’. Sensowne jest klasyfikowanie wszystkich aktów mowy lub pojedynczych wyrażeń według rodzaju intencji mowy (‘hyougen-ito’): ‘jiko-hyoushutsu’ (autoekspresja, nieuwzględnienie słuchacza), ‘rikai-yousei’ (celem jest wyjaśnienie sensu czegoś słuchaczowi), ‘koudou- tenkai’ (podejmowanie działań, od mówiącego lub słuchacza lub obojga oczekuje się określonego działania językowego). Kolejnym krokiem jest rozróżnienie kluczowych wzorców zachowań językowych, takich jak składanie wniosków, proponowanie własnych usług, udzielanie porad, udzielanie lub otrzymywanie uprawnień, deklarowanie własnych działań itp.
W celu uzyskania cenniejszych informacji na temat obiektu, pod uwagę jest brana japońska „teoria istnienia języka” (‘Gengo-Seikatsu’). Jako baza teoretyczna i praktyczna wykorzystane zostały prace naukowców japońskich (Tokieda Motoki, Kindaichi Haruhiko, Fukada Tomo, Nishio Minoru, Ikegami Teizo, Haga Yasushi i innych) i rosyjskich (Nikołaj Konrad, Swiatosław Niewierow).
Z drugiej strony, dobre wyniki można osiągnąć odnosząc się do tradycyjnej klasyfikacji aktów mowy w Europie Wschodniej: adresowanie osoby, znajomość, powitanie, pożegnanie, gratulacje, życzenia, wdzięczność, przeprosiny, prośba, zaproszenie, rada/propozycja, pocieszenie/współczucie/kondolencje, pochwała/aprobata, rozmowa telefoniczna. W pewnym stopniu ona może być skorelowana ze zróżnicowaniem japońskim.

uprzejmość relacje interpersonalne intencja mowna zachowanie językowe teoria istnienia języka

Kontynuuj czytanie

Author: Joachim Snoch
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 73-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018205
PDF: tpom/28/tpom2805.pdf

Streszczenie:

At the source of polish renaissance culinary recipe

The topic of this paper is culinary recipe during renaissance period in polish literature and writing. Due to lack of culinary books in XVI-XVII cent., one must search for culinary recipes and history of polish cuisine elsewhere. Hence there are shown multiple sources where such recipes can be found and analyzed. The author presents analysis of renaissance recipes and provides new and complex definition of old-polish culinary recipe.

culinary recipe polish renaissance cuisine theory of literature

Author: Katarzyna Stefańska
Institution: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 83-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018206
PDF: tpom/28/tpom2806.pdf

Streszczenie:

Hasidic tradition in Jakob Frank’s activity – possible, impossible

The article is a try compare two movements: Frankism and Hasidism, and to proof their common origin. It is necessary to relate the issue to Sabbataism and Jewish mysticism. The genesis of both movements is associated with Sabbataj Cwi activity and his apostasy from Judaic tradition. The article outlines the most important issues, that are the basis for futher reaserch.

Frankism Hasidism Sabbataism mysticism tradition Jakob Frank

Kontynuuj czytanie

Author: František Všetička
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 91-101
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018207
PDF: tpom/28/tpom2807.pdf

Streszczenie:

Spisek powszechny Egona Hostovský’ego

Wydarzenia zawarte w powieści psychologicznej prozatorskiego pisarza Egona Hostovskiego pt. „Spisek powszechny“ (wydanej najpierw po angielsku w 1961 r.), rozgrywają się po drugiej wojnie światowej w dniu urodzin bohatera, po czym bohater opowiada niesamowitą historię swojej młodości. Fabuła narracji w sposób szczególny zachwyca nie tylko czytelnika, ale także samego narratora. Egon Hostovský zbudował swoją najlepszą powieść na zasadzie analogii, poza tym wykorzystał w jej strukturze zasady znaczącego czasu, obraz sobowtóra, postawę kontrowersyjną, ramy ilościowe i sytuacyjne oraz efekt ilościowy.

E. Hostovský analogy principle significant time a double chapter endings controversial character quantity framing situational framing quantity effect zasada analogii znaczący czas sobowtór końcówki rozdziałów kontrowersyjna postawa ilościowe ramowanie sytuacyjne ramowanie ilościowy efekt

Kontynuuj czytanie

Author: Олег Лещак
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 103-140
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018208
PDF: tpom/28/tpom2808.pdf

Streszczenie:

Immanuel Kant i Ferdinand de Saussure: typologiczne korelacje koncepcji

Przedmiotem dyskusji w tym artykule jest hipoteza fundamentalnego typologicznego podobieństwa transcendentalnej filozoficznej koncepcji ludzkiej aktywności życiowej Immanuela Kanta i semiologicznej koncepcji działalności językowej Ferdinanda de Saussure’a. Autor na szerokim korpusie tekstowym uzasadnia następujące podobieństwa koncepcji obu myślicieli: nomotetyzm, antropocentryzm, relacjonizm, działalność ludzka i doświadczenie ludzkie jako główny przedmiot badań, dualizm przestrzenny i triadyzm czasowy działalności ludzkiej, semiotyczny charakter języka i uznanie niewerbalnego charakteru myślenia.

I. Kant F. de Saussure ludzka aktywność życiowa nomotetyzm antropocentryzm relacjonizm semiotyczny charakter języka human activity nomothetic conception anthropocentrism relationism semiotic character of language

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart