Rada Naukowa (2018):

 • Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Ryszard Stefański Przewodniczący Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • dr hab. Oleg Leszczak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • Oktay Aliyev Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbejdżan)
 • dr hab. Tadeusz Biernat Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)
 • Józef Fiszer Uczelnia Łazarskiego (Polska)
 • dr hab. Zbigniew Gazda Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (emeryt) (Polska)
 • dr Alexey Glazkov Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Rosja)
 • dr Elena Glazkova Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej I Służby Państwowej (Rosja)
 • Aleksandr Glotov Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska” (Ukraina)
 • Tadeusz Godlewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Polska)
 • dr hab. Maria Gouda-Sobczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Jerzy Jaskiernia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • Wojciech Kaute Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • Petro Kraluk Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska” (Ukraina)
 • Alfred Lutrzykowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • Teresa Łoś-Nowak Uniwerytet Wrocławski (Polska)
 • hab. Joanna Marszałek-Kawa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • Katarzyna Pachniak Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • dr hab. Karol Piasecki Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • dr hab. Mirosław Piróg Uniwersytet Śląski (Polska)
 • dr hab. Danuta Plecka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • dr Oksana Prosianyk Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
 • S. Kuzneca w Charkowie (Ukraina)
 • Dr hab. Andrzej Sepkowski Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Dr hab. Michał Strzelecki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • Dr hab. Maria Ewa Szatlach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • dr František Všetička Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)
 • Oleksandr Wolkowinskij Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ogijenki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina)
 • Wladimir Zaika Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielkim (Rosja)
 • dr hab. Adam Zamojski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Redakcja:

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UJK Ryszard Stefański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz czasopisma:

 • mgr Szymon Gumienik (Toruń)

Redaktorzy Tematyczni:

 • dr hab., prof. UJK Adam Zamojski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (nauki o polityce)
 • dr hab., prof. UŁ Andrzej Sepkowski Uniwersytet Łódzki (nauki o polityce)
 • zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (nauki o polityce, prawo)
 • dr hab., prof. AHAG Tadeusz Bartoś, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku (filozofia, teologia)
 • dr Aleksiej Głazkow, Moskiewski Państwowy Uniwersytetu Pedagogicznego (językoznawstwo)
 • zw. dr hab. Aleksandr Głotow, Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. T. Szewczenki w Krzemieńcu - Ukraina (literaturoznawstwo)
 • dr hab. prof. USz Karol Piasecki Uniwersytet Szczeciński (kulturoznawstwo)

Redaktorzy językowi:

 • dr Jewgienij Zubkow Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (j. angielski)
 • dr Elena Głazkowa Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej (j. rosyjski)
 • dr Mateusz Kowalski, Akademia Pomorska w Słupsku (j. polski)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart