Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 236
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2014.2
PDF: tpn/Themis2014_7.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Witold Wołodkiewicz Wolność do religii czy wolność od religii (strona 5)
 • Agnieszka Góra-Błaszczykowska Wszczęcie procesu cywilnego przez prokuratora (kilka uwag de lege ferenda i de lege lata) (strona 14)
 • Jacek Sobczak Ograniczenie zasady działania sądu z urzędu i jego wpływ na wyrokowanie (strona 27)
 • Katarzyna Chałubińska-Jętkiewicz Status prawny agencji reklamowej w ustawodawstwie polskim (strona 44)
 • Tomasz Strugalski Studium przypadku odpowiedzialności z art. 430 k.c. za wypadek w sporcie (strona 64)
 • Vytautas Dumbliauskas, Adas Jakubauskas Relacje między politykami a biurokratami: W. Wilson, M. Weber, J. Schumpeter (strona 80)
 • Bartosz Hordecki Główne idee narodnictwa i anarchizmu rosyjskiego w kontekście przekształceń oficjalnej ideologii carskiej doby pomikołajowskiej (strona 100)
 • Maria Gołda-Sobczak Regionalizacja w Europie. Idea, granice normatywne i ich realizacja (strona 127)
 • Inga Oleksiuk Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (strona 146)
 • Agnieszka Łąpieś-Rosińska Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną wadliwą decyzją administracyjną (strona 163)
 • Agata Kleczkowska The scope of the prohibition of the use of chemical weapons in international public law (strona 180)
 • Monika Osmańska Wykorzystywanie utworów w dydaktyce w świetle ochrony autorskoprawnej. Dozwolony użytek i otwarte zasoby edukacyjne (strona 190)
 • Marek Michał Wikiński, Natalia Niedzińska Pojęcie bezczynności organu a przewlekłości organu – analiza prawna (strona 224)
Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 312
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2014.1
PDF: tpn/Themis2014_6.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Bogdan Grzeloński Dyplomacja bez jutra. Stosunki Warszawa–Waszyngton w świetle Dariusza Jana Szembeka 1937–1939 (strona 7)
 • Bronisław Sitek Utilitas publica z perspektywy prawa rzymskiego i polskiego (strona 21)
 • Ewa Ferenc-Szydełko Wystawa jako przedmiot prawa autorskiego (strona 36)
 • Ryszard Chruściak Prace parlamentarne nad Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (strona 47)
 • Jacek Sobczak „Przepisy techniczne” w systemie prawa polskiego (strona 71)
 • Dorota Sokołowska Notariusz jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (strona 92)
 • Adas Jakubauskas Prasa litewska o traktacie polsko-litewskim w przededniu jego podpisania (strona 116)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Programy wyspecjalizowane jako zadanie w realizacji misji publicznej nadawcy publicznego (strona 124)
 • Lech Jaworski Zakaz cenzury prewencyjnej w świetle zasady wolności słowa (strona 143)
 • Dariusz Jagiełło Wartość dowodowa oraz możliwość przesłuchania osób starszych, chorych i zaburzonych psychicznie (strona 165)
 • Maria Gołda-Sobczak Kultura polityczna a możliwość odmowy publikacji w prasie reklam i prywatnych ogłoszeń (strona 174)
 • Bartłomiej H. Toszek Pełzająca dewolucja. Problem uznania statusu prawnego mniejszości kornwalijskiej w Wielkiej Brytanii na początku XXI w. (strona 186)
 • Ryszarda Stasiak Podstawy prawne działania radia, telewizji i innych technicznych nośników przekazu w Szwecji (strona 201)
 • Anna Stasiak-Apelska System repartycji w Polsce (strona 217)
 • Ewelina Bachera, Bartosz Smółka Instytucja sądu polubownego – konkurent czy też forma pomocy dla sądownictwa powszechnego? (strona 241)
 • Jarosław Szatkowski Wszczęcie postępowania podatkowego – istota i charakter prawny (strona 256)
 • Elżbieta Delert [...] Creative Commons (CC) (strona 280)
 • Tomasz Czapiewski Sprawozdanie z konferencji naukowej „Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski” Szczecin, 13–14 listopada 2013 r. (strona 306)
 • Wojnicz-Smal Recenzja czasopisma naukowego: „Reality of Politics” (strona 311)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart