Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 262
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.2
PDF: tpn/Themis2015_9.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Marek Piechowiak Plato and the Universality of Dignity (strona 5)
 • Marek Kulik Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. I. (strona 26)
 • Jacek Sobczak Przestępstwa z ustawy prawo prasowe (strona 57)
 • Bogdan Grzeloński Niedoceniona Komisja Narodów Zjednoczonych (strona 92)
 • Laurence Weinbaum W cieniu zagłady i „czarnej ziemi”: Henryk Strasman, Ambasador A.J. Biddle a podziemna organizacja palestyńska, Irgun Cwai Leumi (strona 106)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Media elektroniczne w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego (strona 115)
 • Sławomir Kursa Charakter prawny testamentu na rzecz kościołów lub dzieł pobożnych (strona 139)
 • Dariusz Jagiełło Dowód z „opinii prywatnej” w świetle procedury cywilnej oraz karnej (strona 153)
 • Piotr Jóźwiak Przyczynek do badań nad genezą i rozwojem odpowiedzialności dyscyplinarnej (strona 165)
 • Monika Kwiecień-Miland Utworzenie uczelni niepublicznej w prawie o szkolnictwie wyższym (strona 180)
 • Sylwia Wełyczko Zniesławienie na Facebooku (strona 192)
 • Monika Osmańska Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w regulacjach prawnych dotyczących utworów osieroconych (strona 216)
 • Robert Kaczmarczyk Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2015 r. (strona 243)
 • Robert Rynkun-Werner Glosa do Uchwały SN z 30.09.2014 r., I KZP 15/14 (strona 256)
Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 274
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1
PDF: tpn/Themis2015_8.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Henryk Olszewski Czy potrzebna nam jeszcze jedna biografia Zygmunta Wojciechowskiego? Pożytek z klasyków (strona 5)
 • Bogdan Grzeloński Bez retuszu George F. Kennan i jego dzienniki (strona 35)
 • Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Evelina Poderyte Possibility for notaries of Latin tradition to carry mediation function (strona 50)
 • Hubert Izdebski Prawo o stowarzyszeniach w aktualnych uwarunkowaniach społecznych i prawnych. Z doświadczeń prac nad projektem nowelizacji w latach 2009–2015 (strona 71)
 • Jacek Sobczak Obraza uczuć religijnych a wolność sztuki i ekspresji artystycznej (strona 87)
 • Bronisław Sitek Wykaz inwentarza. Nowe zasady dziedziczenia na tle rozporządzenia PE i Rady UE nr 650/2012. Studium prawno-porównawcze (strona 112)
 • Małgorzata Materniak-Pawłowska Die polnische Anwaltschaft in der Zwischenkriegszeit (1918–1939) (strona 124)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Koncesja na rozpowszechnianie telewizyjne w systemie naziemnym cyfrowym w Polsce (strona 150)
 • Maria Gołda-Sobczak Demonstracyjne okazywanie lekceważenia w miejscu publicznym Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom a wolność wyrażania poglądów (strona 168)
 • Bartosz Hordecki Historia rosyjskiej XIX-wiecznej myśli społeczno-politycznej. Problem cezury początkowej i końcowej (strona 189)
 • Piotr Wójtowicz Labour Law and ADR in Switzerland – Selected Topics Mediation, Arbitration and Collective Employment Contracts, Arbitrability of Labour Law Claims (strona 209)
 • Agnieszka Vetulani-Cęgiel Standardy konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej (strona 223)
 • Monika Kwiecień-Miland Likwidacja uczelni niepublicznej w Prawie o szkolnictwie wyższym (strona 237)
 • Magdalena Reshef Pakiet onkologiczny – w polskim systemie prawa medycznego (nowotwór polskiego systemu opieki zdrowotnej) (strona 257)
 • Witold Sobczak, Jarosław Sadłocha Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015, ss. 221 (strona 271)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart