Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 288
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.2
PDF: tpn/Themis2016_11.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Mateusz Maria Bieczyński „Piękno nie służy sztuce” – o nieprzydatności kryterium estetycznego dla prawnej oceny dzieł sztuki (strona 5)
 • Bogdan Grzeloński Rafała Lemkina autobiografia (strona 33)
 • Maria Lidón, Lara Ortiz Turismo sostenible: La Intervención Administrativa del sector turistico en defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre (strona 50)
 • Jacek Sobczak Myśl polityczna Wincentego Lutosławskiego (strona 62)
 • Ryszard Czerniawski Kolegialny zarząd spółki akcyjnej: członkowie równi i równiejsi? (strona 104)
 • Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski Wykorzystanie metod badawczych socjologii prawa przy rozważaniach nad istotą odpowiedzialności dyscyplinarnej (strona 114)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Otwartość zasobów jako zadanie administracji publicznej – zagadnienia definicyjne (strona 134)
 • Paulina Kwiatkowska-Serafin Czy istnieją granice dozwolonej krytyki. O relacji kontratypu określonego w art. 41 ustawy – prawo prasowe z kontratypem zapisanym w art. 213 k.k. (strona 152)
 • Michał Czerniawski Graduated Response – a Comprehensive Solution in the War Against Online Piracy? (strona 164)
 • Marta Szuniewicz-Stępień Zasady postępowania z dziećmi pozbawionymi opieki w procedurach azylowych – kilka uwag na tle zalecanego standardu międzynarodowego (strona 186)
 • Ryszarda Stasiak Instytucja notariatu w prawie szwedzkim (strona 219)
 • Wilińska-Zelek „Handlowe” i „niehandlowe” aspekty prawa autorskiego – konsekwencje problemów wyznaczania linii demarkacyjnej (strona 232)
 • Jakub Cywiński Utwór audiowizualny w orzecznictwie (strona 248)
 • Marta Lorczyk Gender mainstreaming jako polityka gospodarcza Unii Europejskiej (strona 266)
 • Witold Sobczak Stadtmüller, J. Sadłocha, M. Różycki. M. Głowacka (red.), Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss. 203 (strona 286)
Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 283
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1
PDF: tpn/Themis2016_10.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Jacek Sobczak Biblioteki w polskim systemie prawnym (strona 5)
 • Marek Kulik Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. II. (strona 24)
 • Bogdan Grzeloński Ambasador Stalina w Londynie 1932–1942 i jego dziennik (strona 49)
 • Monika Kwiecień-Miland Formy konsolidacji uczelni niepublicznych w Prawie o szkolnictwie wyższym (strona 90)
 • Dorota Michalska-Sieniawska Zasady postępowania w praktyce lekarskiej (strona 105)
 • Bronisław Sitek Damnum futurum (damnum infectum) – future damage. Comparative law study (strona 116)
 • Magdalena Sitek Prawne ramy ochrony zdrowia i dobrobytu mieszkańców Unii Europejskiej (strona 131)
 • Carmen Lazaro Guillamón Sobre la revelancia del Deprecho Romano Y Del Metodo de sus Jurisprudentes prawa la formacion integral de los juristas en el siglo XXI (strona 146)
 • Joanna Misztal-Konecka Ecological and Non-ecological Advertising (Modern and Historical Legal Aspects) (strona 152)
 • Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Elżbieta Zębek Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations (strona 173)
 • Robert Kaczmarczyk Realizacja przez gminy zadań w zakresie ochrony zdrowia – tworzenie programów polityki zdrowotnej (strona 183)
 • Jędrzej Skrzypczak Ochrona tytułu prasowego (strona 197)
 • Paweł Trojanek Wyłudzenia VAT w Unii Europejskiej (strona 211)
 • Witold Sobczak, Alena Brinko Zakaz dyskryminacji. Aspekty prawne i społeczne w Federacji Rosyjskiej (strona 222)
 • Tomasz Olszówka Organizacje Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w Polsce ....... 254)
 • Jeremi Mazany Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, Łukasz Goździaszek, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2015 (strona 278)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart