Author: Joanna Malinowska
Author: Marta Kondracka-Szala
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 239-249
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.49.3.19
PDF: tner/201703/tner20170319.pdf

The issue undertaken in this article concentrates on entrepreneurship as the key competence of the teachers of preschool and early school children in Poland. A hypothesis was made that developing this competence in the course of professional teacher training is the condition of effective children education. For this purpose, an online survey was conducted with a sample of 232 head teachers of schools and kindergartens (public and private ones). The presented results of the research tackle expectations of employers towards recruited teachers with regards to this competence. Accomplishment of the research project allowed for formulating recommendations for teacher training within the framework of education for entrepreneurship by indicating directions and areas of implementing necessary changes.

Batorski, D., M. Olcoń-Kubicka. (2006). Prowadzenie badań przez Internet [Conducting research online]. Studia Socjologiczne 3, 99- 132.
Birdthistle, N., B. Hynes and P. Fleming. (2007). Enterprise education programmes in secondary schools in Ireland. Education + Training 49(4), 265-276.
Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela [Aspects and sources of the teacher's professional reflection]. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
Drozdowski, G. (2006). Przedsiębiorczość W świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim [Entrepreneurship in light of the contemporary concepts of human resources management]. Studia Lubuskie: prace Instytutu Prawa iAdministracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 2(224), 223-229.
Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość [Innovation and entrepreneurship]. Warszawa: PWN.
Frank, A.I. (2007). Entrepreneurship and enterprise skills: A missing element of planning education?. Planning Practice @ Research 22(4), 635-648.

Gołębniak, B.D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza - biegłość -refleksyjność [Changes in teacher training. Knowledge - expertise - reflexivity]. Toruń-Poznań: Wydawnictwo Edytor.
Griffin, R.W. (1999). Podstawy zarządzania organizacjami [Fundamentals of Management]. Warszawa: PWN.
Halicki, ]. (1997). Zastosowanie teorii kompetencyjnej do edukacji seniorów [Using competence theory in the education of seniors]. Edukacja Dorosłych 2: 35-47.
Hytti, U., C. O’Gorman. (2004). What is “enterprise education”? an analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education @ Training 46(1), 11-23.
Karta Nauczyciela tekst ujednolicony. [The Teacher’s Charter] (2006). ”Dziennik Ustaw” nr 97, poz. 674 z poprawkami. Accessed 25.10.2016. http:/ /www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2
Morris, M.H., ].W. Webb, ]. Fu, and S. Singhal. (2013). A Competency-Based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. ]ournal of Small Business Management 51(3), 352-367.
Nickels W.G. (2000). Zrozumieć biznes [Understanding Business]. Warszawa: Wyd. Dom Wydawniczy Rytm.
Okoń, W. (1998). Nowy Słownik Pedagogiczny [New pedagogical dictionary]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Zak.
Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne [Entrepreneurship Theoretical Basis]. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
Schumpeter, ]. (1962). Teoria rozwoju gospodarczego [The theory of economic development]. Warszawa: PWN.
Stasiakiewicz, M. (1999). Twórczość i interakcja [Creativity and interaction]. Poznań: Wyd. UAM.
Zalecenie 2006/96/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Recommendation of the European Parliament and the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning] Dz. Urz. Unii Europejskiej L394 z 30.12.2006.Accessed 12.10.2016. http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/ TXT/PDF/?uri=CELEX:32006Ho962&from=PL

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart