Author: Kazimierz Wenta
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 73-83
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.39.1.06
PDF: tner/201501/tner20150106.pdf

The issue of public trust in research and teaching arouses varied interest and is involved in multiple strands of conflict and environmental conditions. As theorists and academic teachers, general educators teaching an educational subject, e.g. for trainee teachers, often tend to have limited trust among methodologists, who are also the teachers of this subject. Fractality of limited mutual trust generally situates itself on many substantive levels and corresponds to the technology of education, which is revealed in the so-called reliability and geometry of trust concerning the evaluation of the quality of education.

REFERENCES:

 • Bereźnicki, F. (2007), Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, Kraków.
 • Chmielecka, E. (ed.), (2010), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Published by: Ministry of Science and Higher Education, Warsaw.
 • Dryden, G., Vos J., (2003), Rewolucja w uczeniu [The Learning Revolution], Translation by B. Jóźwiak, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Freud, S. (1930), Civilization and its Discontents, Hogarth Press, London 1973, in:
 • Ball, P. (2007), Masa krytyczna Jak jedno z drugiego wynika [Critical Mass: How One Thing Leads to Another], Translation by W. Turopolski, Wydawnictwo Insignis, Kraków.
 • Goswami, A., (2014), Kwantowy umysł. Naukowe dowody na potęgę Twoich myśli [Quantum Creativity: Think Quantum, Be Creative], Translation by: A. Rutkowska, Wydawnictwo: Studio Astropsychologii, Białystok.
 • Gnitecki, J. (2005), Przemiany informatyki oraz cywilizacji i edukacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • Klus-Stańska, D. (2009). Polska rzeczywistość dydaktyczna-paradygmatyczny taniec św. Wita, [in:], L. Hurło, D. Klus-Stańska i M. Łojko (ed.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, Kraków.
 • Kudrewicz, J. (2007), Fraktale i chaos, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 4th edition, revised and extended, Warsaw.
 • Kupisiewicz, Cz. (2000), Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza: GRAF PUNKT, Warsaw.
 • Okoń, W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie ZAK, Warsaw.
 • Peitgen, H.-O. Jürgens, H. Saupe, D. (1996), Granice chaosu. Faktale. Część 2. [Chaos and Fractals. New Frontiers of Science, Part 2], Translation by K. PietruskaPułaba, K. Winkowska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Pilch, T. Bauman, T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo ŻAK, Warsaw.
 • Postman, N. (1995) Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw.
 • Półturzycki, J. (2014), Niepokój o dydaktykę, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Sztompka, P.(2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Śliwerski, B. (2009) Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenie, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 • Tempczyk, M. (1998), Teoria chaosu a filozofia, Wydawnictwo CIS, Warsaw.
 • Wenta, K. (2011), Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Wydawnictwo: Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Radom.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart