Author: Marek Sokołowski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 65-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.05
PDF: tner/201503/tner20150305.pdf

The paper offers a review of Polish discussions on the educational aspects of film. While initially many authors were quite sceptical of film, then viewed primarily as a form of cheap entertainment for the masses, they subsequently started exploring the possibilities for using film in education. The paper discusses the views of early pioneers, such as Matuszewski and Irzykowski, up until more recent developments (such as the New Horizons Association), emphasizing the Polish contribution to the history of film and media education.

REFERENCES:

 • Bauer Z., Wojnach A., Film telewizyjny w kształceniu medialnym, [w:] M. Sokołowski, (edit.), Teoria i praktyka edukacji medialnej. Modele-konteksty-interpretacje, Olsztyn 2002
 • Bocheńska J., Polska myśl filmowa do roku 1939, tom 2, Wrocław 1974
 • Depta H. (edit.), Analiza i interpretacja utworu filmowego w szkole, Warszawa 1980
 • Frycie S., Koblewska J., Edukacja filmowa młodzieży w Polsce, “Polonistyka” 1978, no. 2
 • Gawrak Z., Wychowanie a wulgarny dydaktyzm w filmie, „Kwartalnik Filmowy” 1955, no. 1
 • Gawrak Z., Spór łódzki, czyli o różnych funkcjach społecznych kina, “Kwartalnik Filmowy” 1955, no. 4
 • Hendrykowska M., Kronika kinematografii polskiej 1895-1997, Poznań 1999
 • Irzykowski K., X Muza-zagadnienia estetyczne kina, Warszawa 1977 Kino nieme. Historia kina, tom 1, (edit.) T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009
 • Koblewska-Wróblowa J., Film fabularny w szkole, Warszawa 1964
 • Kulka B., Media a młodzież, [w:] Wyzwania pedagogiki medialnej-nowe perspektywy XXI wieku, (edit.) M. Sokołowski, Olsztyn 2000
 • Kurz I., (edit.), Film i historia. Antologia, Warszawa 2008
 • Kuźmicki M., Bolesław Matuszewski-pionier odkrywany na nowo, “Kino” 1996, no. 5
 • Lubelski T., Ilustrowana historia kina polskiego, Chorzów 2008
 • Matuszewski B., Bolesław Matuszewski i jego pionierska myśl filmowa (dokumenty i wstępne komentarze), Warszawa 1980
 • Mirski J., Z literatury filmowej, omówienie pracy W. H. George’a ”The Cinema in School”, London 1935, “Oświata i Wychowanie” 1937 Nowe horyzonty edukacji filmowej. Filmoteka Szkolna, rok szkolny 2013/2014, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa 2013
 • Nurczyńska-Fidelska E., Główne problemy metodyki pracy z filmem w szkole, [w:] Problemy teorii dzieła filmowego, (edit.) J. Trzynadlowski, Wrocław 1985
 • Nurczyńska-Fidelska E., Nurt edukacji filmowej w programach szkolnych [w:] Edukacja filmowa w kontekście programmeów szkolnych, Poznań 1990
 • Płażyński J., Historia filmu 1895-2005, wydanie VII, Warszawa 2010
 • Sierakowski W., Kinoteatr a młodzież, “Miesięcznik Pedagogiczny” 1916
 • Skoczylas L., Kinoteatr. Nowy wróg młodzieży, Lwów 1918
 • Sokolicz-Wroczyński J., Kinematograf w szkole, “Kino” 1919, nr 8
 • Sokołowski M., (edit.), Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, Warszawa 2010
 • Sokołowski M., Edukacja filmowa jako integralny składnik edukacji medialnej, [w:] M. Sokołowski, (edit.), Wyzwania pedagogiki medialnej-nowe perspektywy XXI wieku, Olsztyn 2001
 • Sokołowski M., Film w obszarze zainteresowań pedagogiki, [w:] S. Kawula, A. Moździerz, (edit.) O nowy model wychowania. Część pierwsza (potrzeby i możliwości), Olsztyn 1994
 • Starski L., Niedokończone wspomnienia, [w:] Starski, droga do Oscara. Historia dwóch pokoleń filmowych, (edit.) S. Zawiślański, Warszawa 1998
 • Wallis M., Odkrycie filmu, “Przegląd Filozoficzny” 1949, no. 3
 • Wiech A., O filmie-dla szkoły, Słupsk 1990

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart