Author: Alicja Gałązka
Author: Małgorzata Łączyk
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 17-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.42.4.01
PDF: tner/201504/tner20150401.pdf

The objective of this article is to present the authors’ reflections on the role of corporality in drama and to indicate the specific nature of kinaesthetic and corporal creativity observed in children, dominated by diverse forms of expansion. The study consists of a theoretical and an empirical part. In the former one, the authors will present some fundamental scientific assumptions to justify their belief in relations occurring in the area of drama – corporality – need for expansion, which ensured also the space for empirical exploration taken up within the framework of experimental studies. Yet, before any observations made upon practical studies are discussed, we shall outline the scientific interpretation of assumptions verified throughout our study.

REFERENCES:

  • Baldwin E., Longhurst B., McCracken S., Ogborn M., Smith G., (2007), Wstęp do kulturoznawstwa, tłum. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Zysk i S-ka, Poznań
  • Foucault M., (1995), Historia seksualności, t.1, Wola wiedzy, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa
  • Horney K., (1993), Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska, Poznań
  • Glenberg, A.M., Gutierrez, T., Levin, J.R., Japuntich, S., & Kaschak, M.P. (2004). Activity and imagined activity can enhance young children’s reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 96, 424-436.
  • Jakubowska H., (2009), Socjologia ciała, UAM, Poznań
  • Kozielecki J., (2002), Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
  • Krasoń K., (2013), Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu, UNIVERSITAS, Kraków
  • Łączyk M., Potrzeba hubrystyczna i kompetencje twórcze dzieci w wieku wczesnoszkolnym a współczesne wyzwania edukacyjne [in:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, eds. J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015.
  • Poston-Anderson B., (2012), Drama: Learning connections in primary schools. Victoria; Oxford University Press
  • Żylińska M., (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart