Author: Pavel Doulík
Author: Petr Eisenmann
Author: Jiří Přibyl
Author: Jiří Škoda
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 53-66
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.43.1.04
PDF: tner/201601/tner20160104.pdf

The contribution enquires into possibilities of application of the heuristic methods in the teaching process, specifically its applications during the classes of mathematics in grammar school. In the frame of the research the influence was monitored of the unconventional way of solving problems during classes of mathematics in relation to the evaluation of educational advancements. Furthermore, pupils evaluated their attitude towards mathematical study including their viewpoint on problematic exercises in maths and the successfulness of solving these mathematical exercises was also evaluated. The results of the experimental group were compared to the same areas in the control group.

REFERENCES:

 • Boud, D.; Felletti, G., E. (1997). The Challenge of Problem-based Learning. Second ed. London: Kogan Page.
 • Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J. (2014) Culture of solving problems-one approach to assessing pupils’ culture of mathematics problem solving, In: 13th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2014, Bratislava, 115-122 Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J. (a): The development of a culture of problem solving with secondary students through heuristic strategies and modes, Mathematics Education Research Journal, in prin t.
 • Hejný, M., & Kuřina, F. (2009). Dítě, škola a matematika: Konstruktivistické přístupy k vyučování. 2. aktualizované vydání. Praha: Portál.
 • Jeřábek, J., Lisnerová, R., Smejkalová, A., & Tupý, J. (Eds.). (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV. Praha: MŠMT.
 • Jirotková, D. (2010). Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Kanakis, C., D.; Chatzidimou, D. (1980). Die praktische Relevanz des sokratischen Prinzips. Frankfurt a. M.: Lang.
 • Kuřina, F. (2011). Matematika a řešení úloh. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
 • McInerney, D., M.; McInerney, V. (1998). Educational Psychology: Constructing Learning. Sydney: Prentice Hall.
 • Montague, M. (2003). Solve it: A mathematical problem-solving instructional program. Reston, VA: Exceptional Innovations.
 • Pajares, F., & Kranzler, J. (1995). Self-Efficacy Beliefs and General Mental Ability in Mathematical Problem-Solving. Contemporary Educational Psychology, 20(4), 426-443.
 • Silver, E. A. (1985). Teaching and Learning Mathematical Problem Solving: Multiple Research Perspectives. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
 • Stehlíková, H. (ed.) (2007). Náměty na podnětné vyučování v matematice. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart