Author: Blahoslav Kraus
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 40-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.46.4.03
PDF: tner/201604/tner20160403.pdf

This article looks into the process of socialization and upbringing in contemporary families. First, it describes the contemporary family, which has gone through a major transformation, just like the whole society. The contemporary family is characterized by destabilization, democratization, and disintegration, and all these problems affect the upbringing of children and the process of socialization.

REFERENCES:

 • Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (1995). The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press.
 • Broderick, C.B. Understanding family process: Basics of family systems theory. Thousand Oaks, Ca: Sage, 1993.
 • Covey, S.R. (1999). Sedem zásad pre šťastný rodinný život. Bratislava: Príroda, 1999.
 • Emmerová, I. (2010). Sociálno patologické javy v slovenských rodinách. In.: VIŠŃOVSKÝ, L., Hroncová, J. a kol. Slovenská rodina v kontexte transformačných premien. Banská Bystrica: UMB.
 • Fukuyma, F. (2006). Velký rozvrat. Praha: Academia.
 • Cherri, H. CH.Y. (2008). Intergenerational leasing in Hong Kong. A narrative inquiry. / online/ University of Nottingham. Dostupné na http://etheses.nottingham.ac.uk1/Cherri_Ho_EdD_Thessis_2008.pgf.
 • Kraus, B., Jedličková, I. (2007). National report from the Czech Republic, University of Hradec Králové. In.:Benkö, Z. (eds.). Tradition and modernity in the life-style of the families of the Visegrad countries. Szeged: SZEK J. Gyula Higher Education Publisher, pp. 267-311.
 • Kučírek, J. (2014). Sociální systém rodina: geneze patologie. In: Raszková, T. (ed.). Acta Sociopathologica I. Hradec Králové: Gaudeamus, pp. 88-111.
 • Livingstone, S. (2002).Young People and New Media. London: Sage. Maccoby, E.e., Martin, J.a. (1983) Socialization in the Context of the Family: Parent-Child Interaction. In.: Handbook of Child Psychology IV. New York.
 • Manniová, J. (2007). Rodičovská autorita a štýly výchovy-činitele ovplyvňujúce výchovu v rodine. In.: Pedagogická orientace, č. 1, pp. 34-44.
 • Matoušek, O. (1997). Rodina jako instituce a jako vztahová síť. Praha: SLON.
 • Možny, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: SLON.
 • Nolting, H.P., Paulus, P. (1992). Padagogische psychologie. Stuttgart: Kolhammer.
 • Potančok, J. (2010). Zmeny v chápaní úlohy otca v súčasnej rodine: zaostrené na typológiu.
 • Sociológia, č. 2, pp. 113-133.
 • Snyder, J., Patterson, G. (1987). Family interaction and delinquent bahavior. In Handbook of juvenilie Delinquency. New York: John Wiley and Sons.
 • Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum.
 • Višńovský, L., Hroncová, J. a kol. (2010). Slovenská rodina v kontexte transformačných premien. Banská Bystrica: UMB.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart