Author: Bogusław Śliwerski
Institution: Faculty of Educational Sciences, Łódź
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 149-163
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/tner.2018.52.2.12
PDF: tner/201802/tner20180212.pdf

In this article I make a critical analysis of educational policy in Poland during the 28 years of the political transformation. In the transition period in Poland, from 1989 to 2017, education did not become a source of ongoing changes in the country. Further formations of political power, selected through elections, instead of decentralizing the school system, allegedly led to the creation of new models of school in a corset of centralism. To make matters worse, the prime ministers of the following governments from different political parties, taking into account their own or party interests, created the ministry of national education (or their decision-making power apparatus) who had disturbed communicational relationships with the public. In this article, I explain the reasons for the betrayal of elites in the context of fundamental assumptions of the “Solidarity” movement in the years of 1980 – 1989. As a result, Polish society abandoned the deliberative and participatory democracy. I look at how education, as a science and practice of education, fits into democratization of the Polish state and society. What is of key importance is the perception of education as a common good, as environments and entities, institutions or management practices which participate in a democratic society.

REFERENCES:

 • Cialdini, R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka (Influencing people: Theory and Practice), Gdańsk: GWP.
 • Grzywa, A. (1997). Manipulacja. Mechanizmy psychologiczne (Manipulation. Psychological Mechanisms), Kraśnik: Wyd. Graf.
 • Joule, R.V., Beauvois, J.L. (2006). Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu dla uczciwych (Small Treatise About Manipulation of Honest People), Gdańsk: GWP.
 • Kwaśnica, R. (1987). Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej (Two Rationalities. From Philosophy of Sense to General Pedagogy), Wrocław: IKN.
 • Kwieciński, Z. (1987). Wspólnota złudzeń reformatorów oświaty i ich ekspertów (The Common Illusion of Education Reformers and Their Experts) [in:] preprint referatu z konferencji naukowej “Badania oświatowe a polityka oświatowa” (preprint of a paper presented during scientific conference “Educational Research and Educational Policy”), Warszawa, PTP-IRWIR.
 • Nowakowska-Siuta, R., Śliwerski, B. (2015). Racjonalność kształcenia (Rationality of Education), Kraków: Oficyna Wydawnicza ”Impuls”.
 • Popow, M. (2010). Między kolonizacją a dekolonizacją – Zadania szkoły po transformacji ustrojowej w świetle założeń pedagogiki postkolonialnej (Between Colonization and Decolonization – School Responsibilities After the Political System Transformation in the Light of Grounds of Post-colonial Pedagogy) [in:] A. Wróbel (ed.), Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne (The Teacher in Post-communist Countries as a Perpetrator and a Victim of Manipulation. A Theoretical and Empirical Study), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Szahaj, A. (2014). Kapitalizm drobnego druku (Small Print Capitalism), Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Śliwerski, A. (2010). Uwarunkowania zachowań manipulacyjnych nauczycieli. Analiza statystyczna (The Conditions of Teachers’ Manipulating Behaviours. Statistical Analysis,), [in:] A. Wróbel (ed.), Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne (The Teacher in Post-communist Countries as a Perpetrator and a Victim of Manipulation. A Theoretical and Empirical Study), (2010). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (The Diagnosis of Socialization of Public Education in the Time of the 3rd Republic in the Corset of Political Centralism), Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Śliwerski, B. (2016). Krytycznie o metodologicznych przesłankach udziału naukowców w Międzynarodowym Programie PISA/OECD (Critical Comments on Methodological Rationale of Scientists’ Participation in the International PISA Survey/OECD), Studia Edukacyjne, 38, 21 – 42.
 • Wnuk-Lipiński, E. (1996). Demokratyczna rekonstrukcja z socjologii radykalnej zmiany społecznej (Democratic Reconstruction: From the Sociology of Radical Social Change), Warszawa: WN PWN .
 • Wróbel, A. (2006). Wychowanie a manipulacja (Education and Manipulation), Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Wróbel, A. (ed.) (2010). Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne (The Teacher in Post-communist Countries as a Perpetrator and a Victim of Manipulation. A Theoretical and Empirical Study), Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart