Author: Anna Kózka
Author: Hanna Przybyła-Basista
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 285-294
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.44.2.23
PDF: tner/201602/tner20160223.pdf

The aim of this study was to investigate the relationship between perceived stress and psychological well-being among parents of children with down syndrome. The relationship between perceiving one’s parenthood and well-being was also studied. The sample consisted of 126 parents (75 mothers and 51 fathers, aged 25-69) of children with down syndrome. our results show that ego-resiliency is a partial mediator of the relationship between perceived stress and psychological well-being. Moreover, there is a difference in well-being between parents who perceive their parenthood as a burden or challenge, and parents who report happiness and satisfaction.

REFERENCES:

 • Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia [The Psychology of Happiness]. Wrocław: Astrum.
 • Baron, r.M., Kenny d.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
 • Blacher, J., McIntyre, LL. (2006). Syndrome specificity and behavioural disorders in young adults with intellectual disability: cultural differences in family impact. Journal of Intellectual Disability Research, 50 (3), 184-198.
 • Block, J.L., Kremen, A.M. (1996). IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 40 (2), 349-361.
 • Brown, r.I., Mac-Adam-Crisp, J., Wang, M., Iarocci, G. (2006). Family quality of life when there is a child with a developmental disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3 (4), 238-245.
 • Bruns, d., Foerster, K. (2011). ‘We’ve been through it all together’: supports for parents with children with rare trisomy conditions. Journal of Intellectual Disability Research, 55 (4), 361-369.
 • Carr, A. (2009). Psychologia pozytywna: Nauka o szczęściu i ludzkich siłach [Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths]. Poznań: zysk i S-ka.
 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, r. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 385-396.
 • Crowe, T.K., Florez, S.I. (2006). Time use of mothers with school-age children: a continuing impact of a child’s disability. American Journal of Occupational Therapy, 60, pp. 194-203.
 • Cumella, S., Heslam, S. (2013). Supported housing for people with down’s syndrome. British Journal of Learning Disabilities, 42, 251-256.
 • Dąbrowska, A., Pisula, e. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54, pp. 266-280.
 • Greenberg, J.S., Wyngaarden-Krauss, M., Mailick-Seltzer, M., Chou, r., Hong, J. (2004). The effect of quality of the relationship between mothers and adult children with schizophrenia, autism, or down syndrome on maternal well-being: the mediating role of optimism. American Journal of Orthopsychiatry, 74 (1), 14-25.
 • Hills, P., Argyle, M. (2002). The oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 1073-1082.
 • Johannes, H., dammann, B., Andresen, I.L., Wang, M. (2013). Health-related quality of life for children with rare diagnoses, their parents’ satisfaction with life and the association between the two. Health and Quality of Life Outcomes, 11:152.
 • Juczyński, z., ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Kaczmarek ł., Sęk H., ziarko M. (2011). Sprężystość psychiczna i zmienne pośredniczące w jej wpływie na zdrowie. Przegląd Psychologiczny, 54 (1), 29-46.
 • King, G., zwaigenbaum, L., Bates, A., Baxter, d.; rosenbaum, P. (2011). Parent views of the positive contributions of elementary and high school-aged children with autism spectrum disorders and down syndrome. Child: Care, Health and Development, 38 (6), 817-828.
 • Kołodziej-zaleska, A., Przybyła-Basista, H. (2013). oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia-polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne. Poster prezentowany podczas 1-szej Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Sopocie, 17–19 maja 2013; organizator: SWPS Wydział zamiejscowy w Sopocie.
 • Levinson, d.J. (1986) A conception of adult development. American Psychologist, 41, 3-13.
 • Lloyd, T., Hastings, r. (2009). Parental locus of control and psychological well-being in mothers of children with intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 34(2), 104-115.
 • Luthar, S.S., Cicchetti, d. (2000). The construct of resilience: Implications for interventions and social policies. Development and Psychopathology, 12 (4), 857-885.
 • Nelson, S.K., Kushlev, K., Lyubomirsky, S. (2014). The pains and pleasures of parenting: when, why, and how is parenthood associated with more or less well-being? Psychological Bulletin, 140 (3), 846-895.
 • Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Przybyła-Basista, H., Kózka, A. (2016). doświadczenie rodzicielstwa przez matki i ojców dzieci z zespołem downa. W: W. otrębski (red.) Teoria i praktyka rehabilitacji: Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: KUL (in print).
 • Sęk H. (2008). Udział emocji pozytywnych w osiąganiu zdrowia. W: I. Heszen, J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia: w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (73-88). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Veek van der, S., Kraaij, V., Garnefski, N. (2009). down or up? explaining positive and negative emotions in parents of children with down’s syndrome: Goals, cognitive coping, and resources. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 34 (3), 216-229.
 • Zasępa, E. (2008). Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem downa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart