Author: Jiří Prokop
Author: Joanna M. Łukasik
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 207-217
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.17
PDF: tner/201503/tner20150317.pdf

The article presents the meaning of professional work as experienced by teachers in the midlife transition period (the concept by P. Oleś). Qualitative research conducted with the use of an autobiographical method (a reference to the journal writing tradition of F. Znaniecki and his followers, including pedeutology experts) has been placed within the framework of everyday life sociology as presented by A. Schütz, P. Berger and T. Luckmann, and P. Sztompka. The purpose of the presented study is to focus on how the stage of one’s development influences the quality of work and determines the meaning and importance of professional experiences. In order to describe it, a reference has been made to the research conducted among 6 female teachers in the midlife transition period.

REFERENCES:

 • Berger, P.L., Luckmann T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
 • Brzezińska, A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: SCHOLAR.
 • Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (1994). Handbook of Qualitative Research. London: Sage.
 • Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.
 • Flick, U. (2007). Designing Qualitative Research. London: Sage.
 • Fontana, A. (2005). Sociologies of everyday life. In: Ritzer, G. (red.) Encyclopedia of Social Theory. vol. 2. Thousand Oaks. California: Sage, 774-776.
 • Gołębiowski, B. (1969). Szkoła i wychowanie w zmiennym społeczeństwie (w świetle pamiętników i innych badań). In: Młode pokolenie wsi Polski Ludowej, T. 6, Nauczyciele i uczniowie. Pamiętniki. Warszawa: LSW.
 • Golka, M. (2009). Czy jeszcze istnieje nie-codzienność? In: Bogunia-Borowska, M. (red.) Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: SCHOLAR, pp. 65-76.
 • Hartdwig, W. (1996). Historia codzienności dzisiaj. Bilans krytyczny. In: Schulze, W. i in. Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria. Warszawa: Wolumen, Niemiecki Instytut Historyczny.
 • Holsti, O.R. (1968). Content analysis. In: Lindzey, G., Aronson, E. (red.), The handbook of social psychology. Reading, MA: Addison-Wesley, (2nd ed., pp. 596-692).
 • Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty-Wzory-Pola dyskursu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • King, L.A., Wells, J.E., Burton, Ch.M (2007). Pojęcie dobrego życia-w ujęciu szerokim i wąskim. In: Lindley, P.A., Joseph, S. Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Lalak, D. (2010). Życie jako biografia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Leoński, J. (1993). Różne sposoby ujmowania metody biograficznej w socjologii. In: Rzepa, T.,.Leoński, J. (red.). O biografii i metodzie biograficznej, Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: SCHOLAR.
 • Łukasik, J. (ed.) (2011). Z codzienności nauczyciela. Jastrzębia Góra: Black Unicorn.
 • Łukasik, J. (2013). Doświadczanie życia codziennego-narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków: Impuls.
 • Mendel, M. (red.) (2006). Pedagogika miejsca, Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Impuls.
 • Oleś, P. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Piorunek, M. (2009) Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Prokop, J., Łukasik, J. (2013). 1.3.Trendy ve vzdělávaní polských učitelů. In: Kohnová, J. a kol. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 49-60.
 • Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion.
 • Sośnicki, K. (1968). Poradnik dydaktyczny. Warszawa: PZWS.
 • Schütz, A. (1962). On Multiple Realities. Hague: Martinus Nijhoff.
 • Sulima, R. (red.) (2003). Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w. Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka”. Sztompka, P.(2008). Życie codzienne-temat najnowszej socjologii. In: Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M. (ed.). Socjologia codzienności. Kraków: Znak, 15-52.
 • Smolińska-Theiss, B, Theiss, W. (2010). Badania jakościowe-przewodnik po labiryncie. In: Palka, S. (ed.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP, 79-102
 • Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. t. 3. Warszawa: LSW.
 • Tarkowska, E. (1994). Życie codzienne w domach pomocy społecznej. Warszawa: IFiS PAN.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart