Author: Elżbieta Perzycka
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 180-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.15
PDF: tner/201502/tner20150215.pdf

Dynamic changes characteristic of modern societies, especially those involved heavily in technological transformation create special conditions for adaptation of the network environment to the needs of education. The introduction to this article discusses contexts of the issue as a precondition resulting from the threat of digital divide of teachers. Then, the paper includes considerations on the conditions of the constitution of information literacy as a result of the revision of theory and practice. It proposes a process of examination of teacher information literacy in the digital environment in the perspective of hermeneutic methodology. Conclusions provide the proposal to include research on the development of teacher information literacy in the process of the network society formation.

REFERENCES:

 • Brevik P.S., (2000). Information Literacy For The Skeptical Library Director. In IATUL Conference Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
 • Bruce C.S., (1997). Seven Faces of Information Literacy in Higher Education, AUSLIB Press, Adelaide, South Australia.
 • Bruce C.S. (2002), Information Literacy as a Catalyst for Educational Change. In: White paper prepared for UNESCO.
 • Bruner J., (1978). Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania, PWN, Warszawa 1978.
 • Castells M., (2003). Galaktyka Internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań.
 • Castells M., (2008). Społeczeństwo sieci, Warszawa.
 • Celot, P. Lopez L.G. Thompson N. (2009). Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels. Brussels, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/literacy-criteria-report_en.pdf
 • Clarc, Lockhart, (1972).
 • Ellis, C. (2001). Innovation in education: The increasing digital world-issues of today and tomorrow. Presented at the National IT Workforce Convocation of the Information Technology Association of America, San Diego, CA. http://www.intel.com/education/community/contribution.
 • Erstad, O. (2010). Educating the Digital Generation. Nordic Journal of Digital Literacy, 1.
 • Globler, A., (2008). Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Kraków.
 • Gnitecki, J., (1994). Zarys pedagogiki ogólnej, Gorzów Wielkopolski.
 • Gnitecki, J., (2005). Przemiany informatyki oraz cywilizacji i edukacji informacyjnej [Change of computer science and informative civilization and education], Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań.
 • Gnitecki, J., (2007). Metodologia badań w pedagogice hermeneutycznej, Poznań.
 • Goban-Klas, T., (2004). Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.
 • Lewowicki, T. (1984). Proces kształcenia wielostronnego: od schematu zmiany do zmiany schematu, Kwartalnik Pedagogiczny, 2.
 • Martinsson, J. (2009). The Role of Media Literacy in the Governance Reform Agenda. World Bank, CommGAP.
 • Mills, K. (2010). A Review of the “Digital Turn” in the New Literacy Studies. Review of Educational Research, 2.
 • Pawłowski, T., (1986). Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Perzycka, E. (2004). Kompetencje edukacyjne nauczycieli-stan i perspektywa badań, Oficyna Wydawnicza CDiDN, Szczecin.
 • Perzycka E., (2008). Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Potter, W. (2004). Theory of media literacy: a cognitive approach. Thousand Oaks, Calif. SAGE Publications.
 • Reichenbach H., (1938). Experience and Prediction, Phoenix Books, The University of Chicago Press.
 • Rutkowiak J, (1995). ”Pulsujące kategorie” jako wyznacznik mapy odmian myślenia o edukacji, In: J. Rutkowiak (ed.) Odmiany myślenia o edukacji, Kraków.
 • Simon, Newell, Shaw, (2002).
 • Tadeusiewicz, R., (2002) Szum doskonały. O zaletach i wadach Internetu, Tygodnik Powsze-
 • chny, 23 (2761).
 • Taylor, T. (1998). Literacy Theory in the Age of Internet. Columbia Press University, New York.
 • Topscott D., (1998). Growing up Digital-The Rise of The Net Generation, New York.
 • Ubermanowicz S., (2005). Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważnych ocen, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005.
 • Wisniewski, A. (2003). Esoteric search scenarios. Synthese, 134(3).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart