Author: Stanisław Juszczyk
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 206-216
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.36.2.16
PDF: tner/201402/tner3616.pdf

The paper presents the ethnography of virtual phenomena and processes, conducted in the social, educational and cultural spheres of the Internet. It describes the most important features of the global network and shows all its aspects which are the subject of ethnographic studies at the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Silesia in Katowice, i.e. the communication process and its semiotic character, the process of creating social networks, education supported by social media, virtual self-help groups for stigmatised people, and cyberbullying.

REFERENCES:

 • Agrosino, M. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research, SAGE Publications of London, Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington DC.
 • Banks, M. (2007). Using Visual Data in Qualitative Research, SAGE Publications of London, Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington DC.
 • Bell, F. (2011, March). Connectivism: Its place in theory-informed research and innovation in technology-enabled learning, “International Review of Research in Open and Distance Learning”, Vol. 12.3.
 • Boellstorff, T. (2008). Coming of Age in Second Life. An Anthropologist Explores the Virtually Human, Princeton University Press, Princeton.
 • Brosch, A. (2007). Komunikacja tekstowa a poczucie alienacji wśród młodzieży, “Kultura i Edukacja”, No. 2.
 • Brosch, A. (2008). Text-messaging and its effect in youth’s relationships, “The New Educational Review” Vol. 14, No. 1, 91 - 101.
 • Cichocki, P., Jędrkiewicz, T. & Zydel, R. (2012). Etnografia wirtualna, [in:] D. Jemielniak, ed., Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Vol. 2, WN PWN, Warszawa, 203 - 220.
 • Czykwin, E. (2007). Stygmat społeczny, Warszawa.
 • Filiciak, M. et al. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS; http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf- 23.11.2011.
 • Giddens, A. (2004). Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk.
 • Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa.
 • Huk, T. (2009). Information Technology in the process of key competence development - a description conditioning, “The New Educational Review”, Vol. 19, No. 3 - 4, 58 - 77.
 • Huk, T. (2012). Opportunities and risks of the use of the mobile phone in the process of education, “The New Educational Rewiev”, Vol. 30, No. 4, 249 - 258.
 • Juszczyk, S. (2003). The chosen pedagogical, psychological and sociological aspects of a distance Education, „The New Educational Review”, Vol. 1, No. 1, 159 - 178.
 • Juszczyk, S. (2009). Wizerunki medialne i kultura medialna. Potrzeba upowszechniania alfabetyzacji medialnej, [in:] Mirosław Kisiel, Tomasz Huk (ed.), Rzeczywistość. Perswazyjność. Falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, Oficyna Wydawnicza, Katowice, 15 - 27.
 • Juszczyk, S. (2009). Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej, “Kwartalnik Pedagogiczny”, No. 4 (214), 83 - 104
 • Juszczyk, S. (2010). Fascynacja młodzieży grami komputerowymi, “Edukacja i Dialog”, No. 09/10, 47 - 51.
 • Juszczyk, S. (2011). Internet. Współczesne medium komunikacji społecznej, “Edukacja i Dialog”, No. 05 - 06, 42 - 46,
 • Juszczyk, S. (2012). Internet i sieciowe gry komputerowe w semiotycznym wymiarze interakcji społecznych, [in:] Bronisław Siemieniecki (ed.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 87 - 116.
 • Juszczyk, S. (2013a). Media społeczne w procesie komunikacji i edukacji - dialog i konektywizm, [in:] M. Wawrzaka-Chodaczek, J. Kowal, H. Żeligowski, ed., Społeczne i kulturowe wymiary komunikacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja”, Wrocław, 9 - 22.
 • Juszczyk, S. (2013b). Media społeczne wsparciem dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie ponowoczesnym, [in:] H. Orieščiková, M. Kowalska-Kantyka, A. Lewko, ed., Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie, seria wydawnicza “Specjalne potrzeby edukacyjne”, ed. of the series A. Stankowski, VERBUM, Ružomberok, 285 - 298.
 • Kozinets, R.V. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne on-line, translated by Maja Brzozowska-Brywczyńska, WN PWN, Warszawa.
 • Manovich, L. (2006). Język nowych mediów, WAiP, Warszawa.
 • McMillan, S., & Morrison, M. (2000). Coming of Age with the Internet. A Qualitative Exploration of How the Internet Has Become an Integral Part of Young People’s, “New Media and Society” Vol. 8, No. 1, 3 - 95.
 • Miczka, T. (2002). O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice.
 • Miller, D. (2011). Tales from Facebook, Polity Press, Cambridge.
 • Miller, D., & Slater D. (2000). The Internet. An Ethnographic Approach, Berg, Oxford.
 • Olcoń-Kubicka, M. (2006). Uspołecznienie macierzyństwa przez dyskurs w przestrzeni internetowej, [in:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, ed., Społeczna przestrzeń Internetu, Academica, Warszawa, 267 - 282.
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for a digital age, “International Journal of Instructional Technology and Distance Learning”, No. 2(1), 3 - 10.
 • Sitarski, P. (2001). Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i „nowe wspólnoty”. [in:] J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska (ed.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa, 177 - 182.
 • Surdyk, A. ed. (2007). Język, kultura, komunikacja, Poznań.
 • Szpunar, M. (2004). Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności - eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne”, No. 2.
 • Waligóra-Huk, A. (2012). Diagnosis of aggressive behaviors among students as a sign of pathology in the rural environment with recommendation for preventive measures, “The New Educational Review, Vol. 29, No.3, 68 - 81.
 • Wilson, S., & Peterson, L. (2002). The Anthropology of Online Communities, “Annual Review of Anthropology”, No. 31, 449 - 467 (available at: http://jrichardstevens.com/articles/wilson_peterson.pdf).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart