Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Institution: University of Białystok
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 106-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.37.3.08
PDF: tner/201403/tner3708.pdf

The purpose of this article is to present the results of the research on the issues discussed in the educational initiatives undertaken by Polish non-governmental organizations. The results of the scientific explorations presented in the paper are the outcome of the PhD research project Intercultural Non-formal Education in Poland on the Example of Non-governmental organizations activity. The project included surveying 65 leaders of different non-governmental organizations from three cities with different cultural make-ups, i.e. Bialystok, Poznan and Warsaw. The study was conducted in 2010 – 2012 according to the eclectic research approach, which allowed gathering quantitative and qualitative data. Based on the analysis of the empirical material, the author of the article presents: the issues tackled in the initiatives carried out by Polish non-governmental organizations, the structure of their implementation and the types of activities undertaken (in view of the issues analysed). An outline of the research problems precedes the discussion on the research results.

REFERENCES:

  • Dietz G., (2009), Multiculturalism, interculturality and diversity in education. An anthropological approach, Münster, New York, München, Berlin: Waxman.
  • Grzybowski P.P. (2009), Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Lewenstein B., Palska H. (2004), Organizacje pozarządowe na scenie publicznej okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą - analiza badań jakościowych, In: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (eds.) Samoregulacja społeczeństwa polskiego III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, p. 80.
  • Lewowicki T. (2000), W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Katowice (eds.) Edu kacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląs kiego.
  • Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 2005, pp. 200 - 232.
  • Rogers A. (2004), Non-formal education. Flexible schooling or participatory education? Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart