• facebook

Punktacja czasopism naukowych Wydawnictwa Adam Marszałek według
"Nowego, rozszerzonego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych"
Ministerstwa Edukacji i Nauki:


 • Historia Slavorum Occidentis – 100 pkt.
 • Przegląd Prawa Konstytucyjnego – 100 pkt.
 • Art of the Orient – 70 pkt.
 • Polish Political Science Yearbook – 70 pkt.
 • Athenaeum – 70 pkt.
 • Edukacja Międzykulturowa – 70 pkt.
 • Polish Biographical Studies – 70 pkt.
 • Italica Wratislaviensia – 40 pkt.
 • Kultura i Edukacja – 40 pkt.
 • Nowa Polityka Wschodnia – 40 pkt.
 • Studia Orientalne – 40 pkt.
 • Sztuka Ameryki Łacińskiej – 40 pkt.
 • The New Educational Review – 40 pkt.
 • Annales Collegii Nobilium Opolienses – 20 pkt.
 • Cywilizacja i Polityka – 20 pkt.

Czasopisma

Czasopisma współwydawane

Wcześniej wydawane

Coloquia Communia

Coloquia Communia

Paedagogia Christiana

Paedagogia Christiana

The Copernicus Journal of Political Studies

The Copernicus Journal of Political Studies

The Peculiarity of Man

The Peculiarity of Man

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart