• facebook

Punktacja czasopism naukowych Wydawnictwa Adam Marszałek według wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki 1 grudnia 2021 r.


 • Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne – 100 pkt.
 • Edukacja Międzykulturowa – 100 pkt.
 • Historia Slavorum Occidentis – 100 pkt.
 • Polish Political Science Yearbook – 100 pkt.
 • Przegląd Prawa Konstytucyjnego – 100 pkt.
 • The New Educational Review – 100 pkt.
 • Art of the Orient – 70 pkt.
 • Italica Wratislaviensia – 70 pkt.
 • Nowa Polityka Wschodnia – 70 pkt.
 • Polish Biographical Studies – 70 pkt.
 • Azja Pacyfik. Społeczeństwo. Polityka. Gospodarka – 40 pkt.
 • Krakowskie Studia Małopolskie – 40 pkt.
 • Kultura i Edukacja – 40 pkt.
 • Reality of Politics. Estimates-Comments-Forecasts – 40 pkt.
 • Studia Orientalne – 40 pkt.
 • Sztuka Ameryki Łacińskiej – 40 pkt.
 • Annales Collegii Nobilium Opolienses – 20 pkt.
 • Cywilizacja i Polityka – 20 pkt.

Czasopisma

Nowe czasopisma

Czasopisma współwydawane

Wcześniej wydawane

Coloquia Communia

Coloquia Communia

Paedagogia Christiana

Paedagogia Christiana

The Copernicus Journal of Political Studies

The Copernicus Journal of Political Studies

The Peculiarity of Man

The Peculiarity of Man

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart