academic success

 • Students’ perceptions of themselves as readers and the concept of reading

  Author: M. Renuga
  Author: B. Kanchana Mala
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 86-97
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.07
  PDF: tner/201503/tner20150307.pdf

  The study was conducted on 122 first-year engineering students at the tertiary level to explore the students’ perceptions of themselves as readers and the concept of reading. Data collected by open-ended brainstorming interviews with the students were classified according to the themes and presented in tables. The result of the study demonstrates that most of the students at this level wish to be good readers since they feel that reading improves their personality, word power and employability skills. The presented study aimed at finding the opinions of young adults because in the present age, more emphasis is put on the role of the learner in the language learning process. As language learning is primarily a learner-oriented activity, learners’ preferences influence their learning. Interest on the part of the reader plays a vital role in developing the habit of reading. Hence, learners’ needs and interests should be taken into consideration for effective learning and teaching to take place. Thus, the study shows that it is appropriate to understand students’ conception of reading for promoting their interest in reading and enhancing their reading skills.

 • The value of education as a factor in the modellingof a successful career of Roma university graduates

  Author: Iva Staňková
  Institution: Tomas Bata University in Zlín
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 155-168
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.09
  PDF: em/12/em1209.pdf

  We współczesnym społeczeństwie sukces i jakość życia jednostki uzależnione są od zdobytego przez nią wykształcenia. Z licznych badań wynika, że właśnie deficyt niezbędnego poziomu wykształcenia należy do kluczowych czynników odpowiedzialnych za społeczne, a przede wszystkim ekonomiczne wykluczenie Romów. W ten sposób w dłuższej perspektywie system kształcenia jest niezwykle istotnym narzędziem służącym do ograniczenia skutków marginalizacji Romów i umożliwiającym wzrost ich szans na zaangażowanie społeczne. Systematyczne kroki wspierające kształcenie romskich dzieci oraz ich sukcesy w szkole budzą duże nadzieje, są również przedmiotem wielu wysiłków i pochłaniają znaczące środki finansowe. Artykuł powstał na podstawie projektu grantowego IGA SV60171706020 / 2110 Koncepcja wartości edukacyjnych z perspektywy uczniów z różnych środowisk kulturowych (Uniwersytet Tomasa Baty w Zlínie, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Republika Czeska). Autorka wykorzystuje częściowo wyniki realizowanego projektu, skupia się nie tylko na przyczynach szkolnych niepowodzeń romskich uczniów i studentów, ale głównie na czynnikach warunkujących pozytywną ścieżkę edukacyjną wyróżnionych grup. Przy wykorzystaniu metody rozmów narracyjnych z Romami z wyższym wykształceniem poszukuje ważnych momentów i specyficznych sytuacji, które przyczyniły się do uzyskania przez nich sukcesów edukacyjnych, ukoronowanych uzyskaniem absolutorium wyższej uczelni. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż aspiracje edukacyjne, jasno określone cele, wysoka pozycja edukacji w systemie wartości jednostki oraz własne możliwości i wysiłek są czynnikami determinującymi sukcesy szkolne romskich uczniów. Istotne są też rola wzorca grupy społecznej, jaką jest inteligencja romska, oraz postawa nauczyciela i jego kompetencje.

 • The Relationships Between Critical Thinking and Creativity Among University Students in Contemporary Education: Empirical Analysis of Gender Differences

  Author: Ivanna Shubina
  Institution: American University of the Middle East
  Author: Piotr Kwiatek
  Institution: Kozminski University
  Author: Atik Kulakli
  Institution: American University of the Middle East
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 87-98
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.65.3.07
  PDF: tner/202103/tner6507.pdf

  Critical and creative thinking skills share a considerable scholarly discussion; little is known about the gender-based differences in students’ critical thinking and creativity, along with their impact on academic performance in the Arabian Gulf context. Data for the study were collected through standardized measurements from 220 students and matched with students’ performan ce in various assignments. The data were analyzed through group comparisons and classification algorithms. The results demonstrated gender differences in academic success and relationships between critical thinking and creativity. The current study may assist researchers and practitioners in the educational field who enhance creativity and critical thinking development among students considering gender and academic success. This will allow to improve teaching-learning experiences and prepare youth for their further professional success.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart