academic teachers

 • Supporting the Learning of Polish and Czech Students by Digital Tools

  Author: Milan Chmura
  Author: Josef Malach
  Author: Anna Szafrańska
  Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 193-205
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.51.1.16
  PDF: tner/201801/tner20180116.pdf

  The article presents the results of exploring the purposes of using digital tools to support student learning at universities. This comprises some identified types of digital tools and the frequency of their use by academic staff, which varies due to their level of digital literacy. Then the collected data is provided concerning the numbers of academic staff using basic electronic communication methods. The above data were collected in Polish and Czech universities and later compared to each other. The presented study was conducted over the period 2015–2016 within the IRNet project – International research network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences in Poland (University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn) and the Czech Republic (University of Ostrava, Pedagogical Faculty). The undertaken research was aimed at recognizing academic teachers’ activities concerning their support in university students’ learning process.

 • O specyfice wykładowców seniorów (między andragogiką a terapią)

  Author: Małgorzata Kowalczyk
  Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 49-55
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201803
  PDF: cip/16/cip1603.pdf

  W najbliższej przyszłości zaznaczać się będą dwa przeciwstawne zjawiska: wydłużania okresu edukacji obowiązkowej oraz powszechnego uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. To ostatnie może być realizowane zarówno w formule UTW, jak i w formule regularnych zajęć dla grup uczniów lub studentów 50 plus. Mimo że liczba takich inicjatyw jest bardzo duża nie rozwiązała jeszcze kwestii przygotowania wykładowców dla tych form edukacji seniorów. Może a niekiedy już generuje to napięcia, co uwidaczniało się w studiach stacjonarnych formuły 50 plus realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Oznacza to konieczność sprofesjonalizowania nauczycieli dla tych form edukacyjnych, aby możliwe było zróżnicowanie między zajęciami na standardowych studiach stacjonarnych a zajęciami w formule studiów stacjonarnych od 50 plus do UTW.

 • Teachers’ behaviors towards mentally disabled students in physical education classes

  Author: Yunus Emre Karakaya
  Author: Sebahattin Devecioglu
  Author: Hasan Huseyin Kilinc
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 235-246
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.20
  PDF: tner/201502/tner20150220.pdf

  The goal of this research was to examine the verbal and non-verbal behaviors of teachers towards mentally disabled students in physical education classes in Special Education Practice Centers (Schools for Mentally Disabled Students) in Turkey. The study was based on qualitative research and data was collected through interview forms prepared by the researchers. The interviews consisted of four semi-structured questions, which were analyzed by using the method of content analysis and qualitative data analysis software. Accordingly, it was observed that teachers used a variety of mimics and gestures as reflections of their body language in order to establish and control class management. The teachers interviewed stated that they consciously used their specific way of posture, walking and sitting in the classroom. They also stated that they frequently changed their positions in the classroom and embraced a variety of distance and touch behaviors towards the mentally disabled students. In conclusion, these teachers have the greatest responsibility to achieve the goals of physical education class for the mentally disabled students. These responsibilities are crucial for the educational advancement of the mentally disabled students. The non-verbal behaviors and expressions of these teachers play a vital role in the mental and behavioral development of the mentally disabled students.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart