administration

 • ПРАВОПРОСВІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ – ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

  Author: Володимир Карий
  Institution: West Ukrainian National University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0634-988X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 41-53
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20210403
  PDF: ksm/32/ksm3203.pdf

  LEGAL EDUCATION AS AN INTEGRAL PART OF THE FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES OF SPECIALISTS OF THE FREE LEGAL AID SYSTEM – PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION

  The article describes the administrative structure of the units of the free legal aid system in Ukraine, which perform the function of legal education. The tasks, responsibilities and powers of legal education units at each of the institutional levels of the free legal aid system are considered and analyzed in detail, as well as the territorial division of jurisdiction of such units. The author analyzed the relationship, the degree of subordination and general coordination of actions between units of different levels of the structure. The publication also identifies and substantiates an important normatively enshrined and actually implemented priority given to legal education activities in the system of free legal aid in Ukraine. The publication describes the experience of legal education activities by other structural units of the Ministry of Justice of Ukraine, as well as statistics on the awareness of residents of the country about the right to receive free legal aid as part of the formation of legal awareness. The concept of legal education campaigns conducted by the system of free legal aid with the separation of their basic features and methods of implementation is considered in detail.

 • Polityczne aspekty tworzenia administracji polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w 1945 roku

  Author: Maciej Szczurowski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://doi.org/0000-0003-3954-5772
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 82-105
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202105
  PDF: cip/19/cip1905.pdf

  Kwestia przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, była w okresie II wojny światowej ważnym elementem polityki rządu polskiego w Londynie i komunistów polskich w otoczeniu Stalina w ZSRR. Przygotowania do przejęcia przez polską administrację, inspirowaną przez Stalina, ZZ i Płn. obejmowały, oprócz stworzenia podstaw prawnych i uregulowania stosunków z wojskową administracją wojenną, także opracowanie ogólnej koncepcji działania oraz zgromadzenie niezbędnych środków do realizacji tego zamierzenia. Trudności z tworzeniem administracji na Ziemiach Zachodnich wynikały nie tylko z ogólnego chaosu powojennego, z braku jednolitych i jasno sformułowanych podstaw prawnych, ale również z niedostatku precyzyjnie określonych zadań i kompetencji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart