adult education

 • Pozaformalna edukacja dorosłych na przykładzie akademii pięknego czasu w Czechowicach-Dziedzicach

  Author: Magdalena Wróbel
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 144-154
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201608
  PDF: ksm/21/ksm201608.pdf

  Współcześnie, dorośli z racji intensywnego życia zawodowego i niewielkiej ilości wolnego czasu większą uwagę przywiązują do tego, by czas wolny od pracy spędzać w sposób pozwalający im zdobyć nowe umiejętności czy kompetencje. Coraz częściej także dorośli chcą spędzać swój czas efektywnie i robić to, na co w trakcie edukacji formalnej nie miały czasu. Naprzeciw potrzebom edukacyjnym obywateli wychodzą lokalne instytucje kulturalne (m.in. biblioteki i domy kultury), które oferują szereg rozmaitych działań w ramach edukacji pozaformalnej. W obliczu kryzysu gospodarczego i niskich dochodów wybranych grup społecznych, nie bez znaczenia jest fakt, iż udział w aktywnościach oferowanych przez te instytucje bardzo często jest darmowy lub możliwy jest za niewielką opłatą. Dzięki niskim kosztom udziału, liczba osób uczestniczących w edukacji pozaformalnej sukcesywnie się zwiększa.

  Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty edukacji pozaformalnej dorosłych, a także form edukacji pozaformalnej dorosłych na przykładzie działalności Akademii Pięknego Czasu w Czechowicach-Dziedzicach. W artykule przyjęto hipotezę, iż biblioteki publiczne jako lokalne instytucje kulturalne odgrywają kluczową rolę w procesie edukacji pozaformalnej dorosłych.

 • The Research on the Efficiency of the Methods of Talent Management within Organizations

  Author: Martin Kursch
  E-mail: martin.kursch@pedf.cuni.cz
  Institution: Charles University in Prague
  Author: Jaroslav Veteška
  E-mail: jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz
  Institution: Charles University in Prague
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 28-42
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/tner.2018.52.2.02
  PDF: tner/201802/tner20180202.pdf

  The study presents the results of research based on the review and identification of significant talent management methods used in different types of organizations. The study interprets the results of research conducted in 2016 on the set of 301 various companies operating in the Czech Republic. The authors of the study assume that the efficiency of the whole talent management should be based on the efficiency of its well-chosen methods. The research showed that there is a different understanding and application of talent management methods by organization management according to the size and legal form of the organization (company).

 • Responsibility as the Result of Life Experience through the Adult Learners’ Eyes

  Author: Ewa Duda
  E-mail: duda.ewa@wp.pl
  Institution: The Maria Grzegorzewska University
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 203-214
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.13
  PDF: kie/120/kie12013.pdf

  The meaning of responsibility, especially in young adults, plays an important role in contemporary life. It has an impact on the family life, social relations, ways of a work performance and many other aspects. The problem of taking responsibility by present-day people is discussed on different levels and in different areas. The point of view of adult learners of the formal education system still remains overlooked in academic discourse. This article presents adult learners’ understanding of the concept of adulthood and its important component, responsibility. The present study examined opinions of learners attending upper secondary school for adults, using the phenomenography method. In anonymous survey with open-ended questions, 94 voluntary participants (aged 18–63) took part. This qualitative study examined how adult learners begin to recognize the importance of a sense of responsibility for themselves and how it influences their life. The results of the study indicate the traditional understanding of the concept of adulthood by adult learners. Personal development, as a result of a variety of life experiences, makes increase of the importance of responsibility for themselves, their family and surrounding. Though different life difficulties, awkwardness, lack of autonomy, the value of responsibility becomes more significant.

 • O specyfice wykładowców seniorów (między andragogiką a terapią)

  Author: Małgorzata Kowalczyk
  Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 49-55
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201803
  PDF: cip/16/cip1603.pdf

  W najbliższej przyszłości zaznaczać się będą dwa przeciwstawne zjawiska: wydłużania okresu edukacji obowiązkowej oraz powszechnego uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. To ostatnie może być realizowane zarówno w formule UTW, jak i w formule regularnych zajęć dla grup uczniów lub studentów 50 plus. Mimo że liczba takich inicjatyw jest bardzo duża nie rozwiązała jeszcze kwestii przygotowania wykładowców dla tych form edukacji seniorów. Może a niekiedy już generuje to napięcia, co uwidaczniało się w studiach stacjonarnych formuły 50 plus realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Oznacza to konieczność sprofesjonalizowania nauczycieli dla tych form edukacyjnych, aby możliwe było zróżnicowanie między zajęciami na standardowych studiach stacjonarnych a zajęciami w formule studiów stacjonarnych od 50 plus do UTW.

 • Kompetencje w późnym życiu. Głos w sprawie edukacji pozaformalnej

  Author: Ewa Przybylska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 94-106
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.06
  PDF: kie/115/kie11506.pdf

  This article aims to note the importance of non-formal education in the context of lifelong learning, especially in last phase. A secondary analysis of empirical research, conducted in Germany as part of a unique project “Competencies in Later Life” (CiLL), is the starting point for a reflection on the necessity of support of educational processes, enabling the development of qualifications after leaving formal education system. This study allowed to determine the level of competence of literacy, numeracy and problem solving in technology-rich environments of the population aged 66-80 years.The conclusions of the study are clear: in connection with a deficit of the core competencies of older people is needed educational offer. Participation in education can prevent exclusion from social life.

 • Informal Learning: Review of Research Perspectives in Polish and German Andragogy

  Author: Ewa Przybylska
  E-mail: ewa_przybylska@sggw.pl
  Institution: Warsaw University of Life Sciences
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8338-5484
  Author: Błażej Przybylski
  E-mail: blazej.przybylski@wp.pl
  Institution: Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0663-8692
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 65-79
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.04
  PDF: kie/126/kie12604.pdf

  The aim of the article is to present selected themes that form part of the contemporary discourse on informal learning, which since the 1970s has dominated the scientific debate on learning, especially in the area of adult education. The authors, using Polish and German-language literature, outline areas of scientific and research interest, as well as tendencies in the contemporary approach to the learning processes of adolescents and adults. Moreover, they present exemplary results of research on informal learning, conducted within various fields: adult education, social pedagogy, economics and others. They indicate that separate treatment of human learning (division into formal, non-formal, and informal learning) is not always justified, and is not conducive to the analysis of learning processes.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart