aktywność polityczna kobiet

 • Partycypacja polityczna kobiet w Europie - stan obecny i wyzwania przyszłości1

  Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4895-2399
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 89-108
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201907
  PDF: cip/17/cip1707.pdf

  Celem analizy jest stwierdzenie czy zmiany, które zostały wymuszone regulacjami ustawowymi, rekomendacjami skierowanymi do partii politycznych lub zmianami świadomości społecznej, polegające na zwiększeniu liczby kobiet w parlamentach, wpłynęły na wzrost liczby żeńskiej części społeczeństwa w innych sferach reprezentacji politycznej. Czy przekładają się na zwiększenie liczby pań nie tylko w parlamencie, lecz i na wiodących stanowiskach, takich jak funkcja prezydent, premier czy ministerialna? Przegląd piśmiennictwa, raportów i danych z wybranych państw Europy dowodzą, że wprowadzenie przymusu czy zachęt ze strony państwa skierowanych w stronę podmiotów polityki zaowocowało co prawda zwiększeniem reprezentacji kobiet w polityce, lecz nie wpłynęło w równie dużym stopniu na powierzanie paniom stanowisk kierowniczych w resortach. Dociekania czy i dlaczego kobiety są rzadziej zatrudniane na eksponowanych stanowiskach wydają się być istotne. Choćby z uwagi na fakt, że od wprowadzenia przepisów czy wytycznych dotyczących zasad wyrównywania szans płci w wielu państwach minęło sporo lat, a ich oddziaływanie nadal wzbudza kontrowersje.

 • Przebudzenie młodego pokolenia. Aktywność polityczna młodzieży – studium przypadku

  Author: Natasza Lubik-Reczek
  E-mail: natasza.lubik@amu.edu.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4294-5064
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 65-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.04
  PDF: ppk/60/ppk6004.pdf

  Awakening of the young generation. Political activity of youth – a case study

  In modern democracies, the fundamental type of political activities of citizens is electoral participation of all eligible groups. The appearance of the youth issue in the political discourse is the result of recognizing the young generation as a signif- icant social group. The young generation is perceived through the prism of innova- tion, potential and driving force of any changes. In discussions about the future of democracy, the young generation appears very often as a sign of hope for a better world based on mutual understanding, respect, trust, and solidarity. The youngest voters have the potential to bring new values to social life thanks to which we can become a full-scale civil society. Therefore, it is important to mobilize this social group to exercise their full rights.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart