Ameryka Łacińska

 • Wojskowi i polityka w Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku

  Author: Michał Stelmach
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 194-206
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.11
  PDF: apsp/61/apsp6111.pdf

  Celem artykułu jest analiza nowych form militaryzmu i politycznej aktywności wojskowych w państwach Ameryki Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku. Poddaję analizie trzy wybrane formy udziału wojskowych w polityce. Rozpoczynam od uwag na temat interwencjonizmu wojskowego. Następnie skupiam się na fenomenie wojskowego prezydencjalizmu, czyli udziału w wyborach prezydenckich i pełnienia funkcji konstytucyjnych prezydentów przez byłych wojskowych, którzy w przeszłości łamali porządek konstytucyjny, inspirując i/lub przeprowadzając zamachy stanu lub sprawując dyktatorską władzę, a także łamali prawa człowieka w okresie dyktatur i wewnętrznych konfliktów zbrojnych. W dalszej kolejności badam problem militaryzacji partii politycznych, wskazując na zaangażowanie byłych wojskowych w tworzenie nowych partii politycznych reprezentujących interesy środowiska lub też zasilanie przez byłych wojskowych już istniejących partii politycznych.

 • Los ritos, los curanderos y la ley

  Author: Magdalena Krysińska-Kałużna
  Institution: Investigadora independiente
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 139-160
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202006
  PDF: sal/10/sal1006.pdf

  Rites, healers and the law

  The ontological difference on which positive law and indigenous customary law in Latin America are based is one of the most important problems in the field of legal conflict between both systems. The ontological difference of the indigenous world is visible, among others, in the ways of passing and executing sentences. Punishment is often ritualistic and reintegrates the punished person into the community. In many cultures where witchcraft is a common phenomenon, sentences are given by shamans and healers. Illustrating the above statements with examples from various Latin American indigenous cultures, the article shows that law based on the vision of the Western world often cannot be an adequate response to some events taking place in indigenous worlds. This is not least because in the world of positivist rationality these events or phenomena simply do not exist.

 • Freedoms and Human Rights in the Venezuelan Constitution in the Context of the Functioning of an Authoritarian State

  Author: Wawrzyniec Kowalski
  Institution: Military University of Technology
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7426-9593
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 151-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.12
  PDF: ppk/64/ppk6412.pdf

  The purpose of the article is to draw attention to the functioning of constitutional guarantees of human rights and freedoms contained in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. The author addresses the issue of human rights protection, including the development of institutions guaranteeing their protection in the context of the authoritarian model of governance in Venezuela. The paper is a theoretical attempt to present the problem of the functioning of human rights institutions in Venezuela at the constitutional level after the seizure of power by President Nicolas Maduro. It also attempts to determine to what extent the Chavista camp suspended constitutional guarantees of protection of human rights and freedoms in Venezuela. At the same time, the article describes how the petrification of the system of power by Nicolas Maduro affects the state of human rights protection in the country.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart