ASEAN

 • Konflikt na Morzu Południowochińskim Zarys historyczny, omówienie problemów natury politycznej i prawnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów polityki zagranicznej Chin

  Author: Maciej Zuziak
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 131-153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181807
  PDF: npw/18/npw1807.pdf

  The South China Sea dispute: historical overview, discussion of problems of a political and legal nature with particular emphasis on elements of China’s foreign policy

  The South China Sea is one of the key interests of Chinese foreign policy. The author of the provided article will analyse geopolitical factors, including estimation of the total value of the resources of the South China Sea, further providing the reader with information about international law regulations regarding the analysed matter, as well as presenting the current situation on the South China Sea. During the realisation of said plan, the author will try to prove the thesis that the South China Sea is of utmost importance to the Republic of China, the thesis that international law is unable to resolve disputes arising from said sea, as well as the thesis that Chinese presence is gradually increasing on the South China Sea. After proving all of the highlighted theses, the author will present the most probable political forecast, as well as opinions presented in literature regarding this matter.

 • Analiza strategicznej narracji ASEAN-u

  Author: Agata Domachowska
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 23-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.02
  PDF: apsp/54/apsp5402.pdf

  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- -Wschodniej (ASEAN) jest organizacją polityczno - gospodarczą, stawiającą sobie za cel konsekwentne pogłębianie współpracy pomiędzy swymi członkami. Co więcej, nieustannie wzmacnia swoją rolę jako czołowej organizacji międzynarodowej w regionie Azji Południowo- -Wschodniej, stając się istotnym partnerem dla wielu aktorów. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób ASEAN definiuje sam siebie, przy wykorzystaniu strategicznych narracji. Na samym początku wyjaśniono, na czym polega analiza strategicznych narracji. Następnie przy wykorzystaniu owej analizy, sprawdzono, w jaki sposób ASEAN formułuje swą strategiczną narrację. Zrozumienie sposobu kształtowania i budowania narracji jest bowiem niezbędne, aby zrozumieć, jakie są również strategiczne cele organizacji. Artykuł kończy podsumowanie.

 • Dyplomacja kulturalna ASEAN-u

  Author: Agata Domachowska
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 47-63
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.03
  PDF: kie/113/kie11303.pdf

  greater security than another submarine

 • Hybrid Warfare and Deniability as Understood by the Military

  Author: Håkan Gunneriusson
  Institution: Swedish Defense University & Mid Sweden University
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 267-288
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019205
  PDF: ppsy/48-2/ppsy2019205.pdf

  Russia and China are terraforming the maritime environment as part of their warfare. In both cases the actions are illegal and the performance is offensive to its actual nature. In the case of China, the practice is construction of artificial islands in the South Chinese Sea and in the case of Russia it is about the infamous bridge built over the Kerch strait, Ukraine. Neither Russia nor China expects an armed conflict with the West in the near future. That is a reasonable assumption, which is weaponized at the political-strategically level. The attack of this weaponized situation is that the trust in the West. Primarily the EU (European Union) and NATO (North Atlantic Treaty Organization), is eroded for every day which these countries challenges the international system which the western democracies say that they present and defend. China and Russia offer their authoritarian systems as a replacement and there are a lot of pseudo-democratic or even out-right authoritarian regimes on the sideline watching this challenge unfold. The article highlights the difference for the NATO-countries in logic of practice when it comes to the political social field on one hand and the military political field on the other hand. The article uses material from a previously unpublished survey made on NATO-officers then attending courses at NATO Defense College (NDC).

 • Rosja–ASEAN: nowe koncepcje współpracy i stare ograniczenia

  Author: Małgorzata Pietrasiak
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 207-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.12
  PDF: apsp/61/apsp6112.pdf

  W artykule została przedstawiona ewolucja stosunków Rosji ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, ze szczególnym uwzględnieniem relacji współczesnych. W drugiej dekadzie XXI w. Rosja zintensyfikowała kierunek azjatycki swojej polityki zagranicznej. W opinii wielu ekspertów ta polityka przekłada się w zbyt oczywisty sposób na relacje z Chinami, przez co Rosja może uzależnić się od tego mocarstwa i być postrzegana jako niesamodzielny gracz regionalny. Podejmowane są zatem działania, aby zdywersyfikować partnerów. ASEAN jest jednym z bardziej perspektywicznych, choć jednocześnie trudnych kierunków. Perspektywicznych ze względu na dynamikę rozwoju oraz aktywne uczestnictwo w regionalnych, jak również transregionalnych działaniach, trudnych, bowiem mimo deklaracji rozwój stosunków między ASEAN i Rosją postępuje powoli. Nową koncepcją rosyjską, która ma ożywić współpracę a jednocześnie pokazać, że Rosja może być niezależnym graczem regionalnym, jest projekt Wielkiej Euroazji, który jest zgodny z aktualnymi trendami „nowego regionalizmu”.

 • Too Much or Too Little Integration? EU and ASEAN Responses to the 2015 Migration Crisis: A Comparative Analysis

  Author: Katarzyna Marzęda-Młynarska
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 24-44
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.02
  PDF: apsp/64/apsp6402.pdf

  The study analyzes the responses of the European Union (EU) and the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) to the 2015 migration crisis and answers two questions: first, why did those two regional organizations prove ineffective in dealing with 2015 migration crisis? Second, why despite different legal, institutional and functional frameworks for cooperation in the migration field, the process by which both organizations made their decisions was very similar? The analysis of the EU and ASEAN migration governance frameworks shows neither too much integration (EU) nor too little (ASEAN) favor regional migration crisis solving.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart