Austria

 • Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii

  Author: Adam Romejko
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 347-361
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201721
  PDF: cip/15/cip1521.pdf

  Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.

 • Słoweńcy w Karyntii: wybrane zagadnienia

  Author: Ewa Godlewska
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 192-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.10
  PDF: apsp/54/apsp5410.pdf

  Artykuł stanowi próbę wskazania i zbadania czynników, które zdaniem autorki miały zasadniczy wpływ na współczesną sytuację mniejszości słoweńskiej w Karyntii. Wśród nich znalazły się m.in. spory terytorialne o Karyntię, sytuacja geopolityczna Austrii po II wojnie światowej oraz dwustronne relacje ze Słowenią. Szczególny nacisk położony został na ostatni z wymienionych czynników. Podstawowym pytaniem badawczym pozostaje kwestia, czy takie relacje można zaliczyć do podstawowych czynników sprawczych. Artykuł stanowi również próbę weryfikacji tezy, według której geografia i historia państwa należą do głównych czynników określających jego politykę. Analiza dotyczy w głównej mierze Karyntii – jednego z dziewięciu austriackich landów, który bezpośrednio graniczy ze Słowenią (obok Styrii). Jest to terytorium, w którym mniejszość słoweńska pozostaje najbardziej aktywna. Nie bez znaczenia jest również liczebność mniejszości oraz fakt, że Karyntia uchodzi za tradycyjny obszar jej zamieszkiwania.

 • Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w państwie federalnym na przykładzie Republiki Austrii w wymiarze konstytucyjnoprawnym

  Author: Andrzej Jackiewicz
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6957-3139
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 27-43
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.02.02
  PDF: ppk/48/ppk4802.pdf

  The assessment of the degree of independence of local self-government units is one of the basic parameters defining the state from the point of view of the territorial system. In federal states such as Austria, the ambitions of federal entities in the field of imperium may cause limitation of independence of local self-government units, which underlines the importance of constitutional guarantees. The constitution of the considered federation establishes the principle of independence, however, when establishing its limits, it clearly indicates that independence is determined not only by (fairly extensive and meticulous) federal regulations, but also, and perhaps even above all, by regulations of federal entities. Thus, the Austrian Federal Constitutional Law does not prejudge the subject matter of this principle and thus the final picture of the decentralization of this state, considered through the prism of local self-government.

 • SLOVAKIA, AUSTRIA AND THE ALLIES DURING THE YEARS OF WORLD WAR II

  Author: MARIÁN MANÁK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 217-238
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160110
  PDF: hso/10/hso1010.pdf

  The position of Slovakia during the Second World War, unlike its neighbour’s, was significantly different. Whereas Austria lost its independence and became a part of the German Reich, for the first time in its history Slovakia gained its autonomy on 14 March 1939.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart