autonomia informacyjna

 • Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w Polsce

  Author: Marlena Sakowska-Baryła
  E-mail: msakowska11@wp.pl
  Institution: Urząd Miasta w Łodzi
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 125-144
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.08
  PDF: ppk/32/ppk3208.pdf

  Celem publikacji jest zaprezentowanie genezy prawa do ochrony danych osobowych w Polsce oraz analiza jego istoty. W tekście zaprezentowano sposób regulowania tego prawa w projektach konstytucji, opisano jego charakter oraz relacje występujące pomiędzy tym prawem a innymi konstytucyjnymi prawami i wolnościami. Unormowania zawarte w art. 51 Konstytucji mają charakter kompleksowy i gwarantują należytą ochronę danym osobowym osoby fizycznej w sferze prywatnej i publicznej. Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w prawie polskim pokazuje, że prawo to współcześnie ma istotne znaczenie oraz zapewnia publicznoprawną ochronę autonomii informacyjnej jednostki.

  Constitutionalisation of the right to protection of personal data in Poland

  The aim of the publication is to present the origins of the right to protection of person- al data in Poland the analysis the essence of this right. In the text the manner of the regulation of this right is being presented in projects of The Constitution, it describes the right’s character and relations occurrent among it and other constitutional rights and freedoms. The regulations contained in Art. 51 of the Constitution are comprehensive and provide adequate protection of the private and public information of the individual. Regulation of the right to the protection of personal data in Polish Constitution shows that nowadays the right has an essential meaning and assures a publicly protection of the information autonomy of the individual.

 • Trzy wymiary prywatności. Sfera prywatna i publiczna we współczesnym prawie i teorii społecznej

  Author: Anna Młynarska-Sobaczewska
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 33-52
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.01.02
  PDF: ppk/13/ppk1302.pdf

  The protection of privacy embraces three areas: physical integrity, information autonomy and protection of family life. All these spheres, distinguished in law and jurisprudence, protect the human identity against public authorities and other people interferences. However, in all these spheres there can be observed new changes, appearing insocial life and lifestyle, which let us ask the questions about the scope and real need of privacy protection in contemporary world, where cultural norms and development of societies influence on concept of privacy and public sphere.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart