awareness

 • Internationalization Awareness and Commitment of Indonesian Higher Education

  Author: Muhammad Basri
  Author: Rosmaladewi Rosmaladewi
  Author: Amirullah Abduh
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 162-172
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.51.1.13
  PDF: tner/201801/tner20180113.pdf

  This paper aims to explore internationalization awareness and commitment of higher education in Indonesia. Since there are no publications on internationalization awareness and commitment for Indonesian higher education, this paper fills this gap. This qualitative case study involved 15 lecturers from an Indonesian university. This study used semi-structured interviews and data from the interviews were analyzed thematically. The research findings reveal that the internationalization of curriculum indicates awareness of internationalization by inviting experts and adapting curricula from developed countries. In addition, the commitment of internationalization was marked by the increasing quantity of international publications and collaboration with domestic and global agencies. The internationalization process faces both cultural and practical constraints. The finding suggests that there should be more elements of internationalization to indicate the preparation and the implementation of internationalization.

 • Plurilingual and intercultural awareness of future teachers

  Author: Dana Hanesová
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 79-90
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.42.4.06
  PDF: tner/201504/tner20150406.pdf

  The study focuses on some aspects of plurilingual and intercultural competences of future teachers-their theoretical outcomes and data from comparison of two research studies. After presenting the main concepts and situation in Slovakia, it describes and compares aims, samples, methodology and data from 2 studies (2002, 2015) on the perception of the need to use various foreign languages and cultures, especially in the performance of the teaching profession. Their comparison gives evidence about areas in which it has grown.

 • Nauczyciel wobec nieładu światowego – czyli o potrzebie (redefinicji) świadomości zadań nauczyciela w sytuacji kontrolowanychi niekontrolowanych zmian oraz możliwościach wykorzystania sztuki w procesie ich oswajania

  Author: Teresa Wilk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 279-295
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.18
  PDF: em/7/em718.pdf

  Prezentowany tekst jest próbą zwrócenia uwagi na potrzeby oswojenia dokonujących się zmian w przestrzeni globalnej. Zagrożenia i konsekwencje współcześnie dokonujących się przemian w wieloaspektowym zakresie implikują potrzebę podejmowania zintegrowanych działań edukacyjnych. W tekście uwagę skupiam na działaniach szkoły/nauczyciela w sytuacji nieładu światowego. Istotną kwestią pozostaje świadomość nauczycieli oraz ich aktywność wychowawczo-edukacyjna zorientowana na kreowanie świadomości młodych ludzi wobec permanentnych zmian oraz zjawiska wielokulturowości. Jak wskazują minione epoki, istotnym instrumentem regulującym pozytywne współistnienie, relacje społeczne, wspólne funkcjonowanie pozostaje kultura i sztuka, będąca nie tylko odzwierciedleniem rzeczywistości, ale ważnym społecznym komunikatem, materiałem edukacyjnym, a nade wszystko spoiwem społeczności, szczególnie wielokulturowych. Uwzględniając wartość kultury/sztuki, nie tylko jej artyzm, estetykę, ale jej utylitaryzm, celowym zamysłem pozostaje włączenie jej do działań edukacyjnych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart