Azerbejdżan

 • Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Azerbejdżanu

  Author: Michał Brzeziński
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 135-152
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.04.07
  PDF: ppk/08/ppk807.pdf

  The article presents the constitutional position of the President of the Republic of Azerbaijan. In the article the author describes the issues: election, term, legal status, relations with parliament (Milli Majlis), government (the Cabinet of ministers), courts and prosecution, and the powers in the next cases: international, security, legislation and traditional.

 • Catholic minority in modern Azerbaijan

  Author: Julia Krajcarz
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 67-85
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2018204
  PDF: so/14/so1404.pdf

  Mniejszość katolicka we współczesnym Azerbejdżanie

  This article outlines the history of Catholicism in present-day Azerbaijan and discusses the contemporary legal, statistical and social situation of this religion in mentioned country. In addition to the informations collected from printed and virtual sources, the data gathered during the interviews with representatives of state institutions as well as native Catholics living in Baku was also used.

 • Kryteria zgłaszania kandydatów w wyborach w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy. Rozważania na kanwie wyroku ETPC Tahirov przeciwko Azerbejdżanowi

  Author: Marcin Jastrzębski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 57-73
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.04
  PDF: apsp/65/apsp6504.pdf

  Niniejszy artykuł zawiera szeroką analizę problemu kryteriów zgłaszania kandydatów w wyborach w systemie ochrony praw Rady Europy ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tahirov przeciwko Azerbejdżanowi. Podstawowe badania obejmą przede wszystkim orzecznictwo organów międzynarodowych chroniących prawa jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Trybunału i Komisji Praw Człowieka Rady Europy, oraz raporty misji obserwujących wybory OBWE.

 • Konflikt w Górskim Karabachu – implikacje dla bezpieczeństwa Republiki Azerbejdżanu

  Author: Justyna Misiągiewicz
  Institution: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 196-209
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.12
  PDF: apsp/70/apsp7012.pdf

  Celem opracowania jest analiza specyfiki konfliktu w Górskim Karabachu oraz jego implikacji dla bezpieczeństwa Azerbejdżanu. Określono tym samym genezę konfliktu, jego przedmiot oraz proces pokojowy. Azerbejdżan postrzegał konflikt karabaski jako zagrażający jego integralności terytorialnej i niepodległości oraz roli międzynarodowej. Porozumienie z listopada 2020 roku można traktować jako sukces polityki Azerbejdżanu, gdyż sankcjonuje prawnie przyłączenie większości terytorium Górskiego Karabachu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart