Azja Południowo-Wschodnia

 • O źródłach zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego Azji Południowo-Wschodniej

  Author: Kornel Bielawski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 111-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201706
  PDF: cip/15/cip1506.pdf

  Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.

 • Analiza strategicznej narracji ASEAN-u

  Author: Agata Domachowska
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 23-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.02
  PDF: apsp/54/apsp5402.pdf

  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- -Wschodniej (ASEAN) jest organizacją polityczno - gospodarczą, stawiającą sobie za cel konsekwentne pogłębianie współpracy pomiędzy swymi członkami. Co więcej, nieustannie wzmacnia swoją rolę jako czołowej organizacji międzynarodowej w regionie Azji Południowo- -Wschodniej, stając się istotnym partnerem dla wielu aktorów. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób ASEAN definiuje sam siebie, przy wykorzystaniu strategicznych narracji. Na samym początku wyjaśniono, na czym polega analiza strategicznych narracji. Następnie przy wykorzystaniu owej analizy, sprawdzono, w jaki sposób ASEAN formułuje swą strategiczną narrację. Zrozumienie sposobu kształtowania i budowania narracji jest bowiem niezbędne, aby zrozumieć, jakie są również strategiczne cele organizacji. Artykuł kończy podsumowanie.

 • Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej w Azji Południowo-Wschodniej w latach 2017–2018

  Author: Krzysztof Szumski
  Institution: retired diplomat, expert on Thailand
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 119-152
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap201906
  PDF: ap/22/ap2206.pdf

  The rivalry between the United States and China in the Southeast Asia in 2017 and 2018.

  The rivalry of great powers between the United States and China embraces all regions of East Asia, including Southeast Asia and the South China Sea. The situation changed and became even more dynamic at the beginning of 2017, with the arrival of Donald Trump, the new American President. Donald Trump’s decision to withdraw the United States from the Trans Pacific Partnership had a significant influence on the situation in Southeast Asia and started a trade war with China as well as a race in the field of new technologies. The Trump Administration also introduced a new strategy of “free and open Indo – Pacific” which shared some basic strategic similarities with its predecessor – the Pivot. Washington has labeled China a strategic rival and a military threat. The American activities are strongly supported by Japan. The Japanese prime minister Shinzō Abe considers supporting Trump’s policy of trade war and general confrontation with China is in Japanese national interest. China was surprised by the evolution of American policy and its reaction was rather defensive. The Chinese president Xi Jinping suspects that the US’s real goal is to prevent China from rising or projecting power and influence abroad, especially in Southeast Asia and South China Sea. However China’s leadership has firmly decided to oppose the American administration policy, particularly in the above mentioned region.
  The countries of the region of Southeast Asia started to be severely challenged by China but also by the United States and Japan, especially in the South Chinese Sea. The majority of these countries are likely to continue the “hedge” policy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart