balance of power

 • Krytyczna analiza postzimnowojennych relacji chińsko-indyjskich w perspektywie realizmu strukturalnego

  Author: Marcin Adamczyk
  E-mail: marcin.amadeusz.adamczyk@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3432-0358
  Author: Patrycja Rutkowska
  E-mail: patient@op.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9660-9528
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 7-28
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2019201
  PDF: so/16/so1601.pdf

  Critical analysis of post-Cold War China-India relations in the perspective of structural realism

  Our article is an attempt to answer the question of whether it is possible for two neighbouring countries, which aspire at the same time to the role of superpowers, to cooperate and have peaceful relations with each other. In order to answer this question, we intend to prove the thesis that the state of China-India relations, despite the appearance of good neighbourly relations, is defined by growing security problems. In order to do this, we intend to conduct a system-level analysis based on the current of structural realism in international relations using historical and comparative methods. The aim of this article is to critically analyze China-Indian relations in the post-Cold War period. At the same time, we intend to show that the thriving diplomatic relations between New Delhi and Pakistan are in fact a façade concealing poorly functioning economic relations and, above all, a number of security problems. The first chapter is a brief description of the theoretical framework of the article in the form of a realistic current in international relations and security research and an explanation of the applied concepts of power balance, security dilemma and bandwagoning. The second and third chapters are a brief description and analysis of political and economic relations after the Cold War. In chapter four, we identify the leading security issues in India-China relations. In summary, we try to answer the research question and confirm the thesis.

 • Edmund Burke: bezpieczeństwo i pokój europejski

  Author: Paweł Hanczewski
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 150-170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.10
  PDF: apsp/66/apsp6610.pdf

  W XVIII wieku jeden z najczęściej dyskutowanych w Europie problemów z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych dotyczył sposobów utrzymania pokoju. Dominowały trzy koncepcje: wiecznego pokoju, wojny sprawiedliwej oraz równowagi sił. Ważny głos w tej dyskusji zajął wybitny brytyjski myśliciel i polityk, Edmund Burke. Mimo że koncentrował on uwagę na sprawach wewnętrznych Wielkiej Brytanii i jej imperium, przez całą karierę publiczną interesował się też sytuacją na kontynencie europejskim. W przeciwieństwie do Rousseau, Kanta czy Vattela, połączył on wybrane elementy wszystkich trzech koncepcji. Przedstawił oryginalny pomysł na utrzymanie pokoju opartego na równowadze sił, prawie międzynarodowym i wspólnocie wartości łączących państwa europejskie, a wyrastających z dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

 • The Clash Between China and the United States and Security in the Asia-Pacific Region - A Security Dilemma, a Balance of Power, and the Bandwagon Effect

  Author: Marcin Adamczyk
  E-mail: marcin.amadeusz.adamczyk@gmail.com
  Institution: University of Wroclaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3432-0358
  Author: Patrycja Rutkowska
  E-mail: patient@op.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9660-9528
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 57-76
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2021104
  PDF: so/19/so1904.pdf

  The Clash Between China and the United States and Security in the Asia-Pacific Region – A Security Dilemma, a Balance of Power and the Bandwagon Effect

  This article attempts to answer the question about the security situation in the Asia-Pacific region. The authors decided to verify the authenticity of the thesis that Asia witnessed the birth of a new security dilemma based on the data on the amount of defense spending among the key countries of the region (China, the United States, Japan, Russia, Pakistan, Australia, and India). The second thesis that the authors want to confirm or reject is that there is a coalition in the Asia-Pacific area that is creating a balance of power and, at the same time, a growing number of countries that want to join the PRC. To this end, the authors have used a content analysis method and a comparative method. The first chapter is a brief description of the article’s theoretical framework in the form of a realistic current in international relations and security research and an explanation of the concepts of power balance, security dilemma, and bandwagoning applied. The second chapter presents data on the defense spending of the most important actors in the region. In the third chapter, which is a substitute for a conclusion, the authors will analyze the situation in the Asia-Pacific region using the previously presented theoretical approach and empirical data.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart