bezpieczeństwo ekologiczne

 • Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle prawa konstytucyjnego

  Author: Anna Surówka
  E-mail: annasurowka@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 151-168
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.08
  PDF: ppk/12/ppk1208.pdf

  Niniejszy artykuł stanowi próbę prezentacji relacji pomiędzy prawem konstytucyjnym, bezpieczeństwem ekologicznym a gospodarowaniem odpadami. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej traktuje obowiązek ochrony środowiska naturalnego jako bardzo ważną część polityki państwa. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne, jednak Konstytucja nie wyjaśnia, jak ten obowiązek powinien być realizowany. Ten problem na gruncie prawa konstytucyjnego jest bardzo złożony, ponieważ regulacje konstytucyjne są bardzo ogólne i dotyczą z jednej strony obowiązków władz publicznych, z drugiej – praw człowieka. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, na czym polega obowiązek władz publicznych zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i w jaki sposób władze publiczne go realizują, w szczególności w dziedzinie gospodarki odpadami. Drugim problemem jest istota prawa do bezpieczeństwa ekologicznego. Jest to prawo zaklasyfikowane jako prawo socjalne. Ta forma klasyfikacji wpływa na sposób jego realizacji i poziom ochrony. Ostatni problem stanowi wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe oraz zmiany prawa polskiego w tej dziedzinie.

 • The Growing Role of Cities and Their Networks in the International Relations and International Security

  Author: Agnieszka Szpak
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 54–77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.03
  PDF: apsp/52/apsp5203.pdf

  The author analyses the manifestations of cities’ growing role for ensuring the national/international as well as environmental and human security. Cities of today increasingly participate in international relations – they internalize, implement and enforce international law, sometimes independently of their States’ international legal obligations, for example when they pledge to implement human rights conventions or environmental law obligations that their own States did not pledge to fulfill. In this way they contribute to international peace and security. On the basis of those manifestations, the author attempts to explain the possible position of cities on the international plane and according to international law – whether they should be accorded greater autonomy or international legal personality. The author also indicates that the role of cities in the area of different aspects of security is growing.

 • The Constitutional Grounds for the Implementation of the “Green Deal” in the Republic of Poland

  Author: Szymon Gajda
  E-mail: szymon.gajda@awf.gda.pl
  Institution: Gdansk University of Physical Education and Sport
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3126-0238
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 449-459
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.36
  PDF: ppk/58/ppk5836.pdf

  Dynamic changes in the European climate policy are aimed at a drastic reduction of CO2 emissions. The Union’s policy has several social, economic, and political consequences. Therefore, it is subject to assessment from the perspective of the legal order, including the constitutional order of the Member States. Therefore, a question arises as to the compliance of the “Green Deal” policy with the Polish constitution. It can be very troublesome to answer them positively. The EU policy is not only implemented in the interest of the whole world, and its effectiveness is uncertain, if only due to the need for cooperation of the entire international community. An additional challenge may be the quite evident departure from the principle of sustainable development in favor of climate protection. Although the given questions are troublesome, they deserve attention and noticing an apparent collision.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart